مقام اتمی ایران: پروندۀ بازرسی از مراکز نظامی ما برای همیشه بسته شده است
جستجو

مقام اتمی ایران: پروندۀ بازرسی از مراکز نظامی ما برای همیشه بسته شده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم ایران ادعا کرد که پرونده بازرسی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی، «برای همیشه بسته شده است».

بهروز کمالوندی
بهروز کمالوندی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم ایران ادعا کرد که پرونده بازرسی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی، «برای همیشه بسته شده است».

به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی، گزارش رویترز از سخنان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «خبرسازی» خواند، و ادعا کرد که نه تنها مراکز نظامی جمهوری اسلامی، بلکه مراکز دیگری که در آنها فعالیت اتمی انجام نمی‌شود، «خودبه‌خود از موضع درخواست‌های آژانس» برای بازرسی خارج است.

این اظهارات همزمان با سفر یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، و در واکنش به اظهارات او در مورد محدودیت آژانس در بازرسی‌ها بیان شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادعا می کند که «موضوع ورود به سایت‌های نظامی موضوعی انحرافی است تا بتوانند صداهای مخالفی در ایران ایجاد کنند و با مبنا قرار دادن همان صداهای مخالف، درخواستی را روی میز قرار دهند».

او اضافه کرده «باید بسیار مراقب باشیم که گرفتار اینگونه فضاسازی‌های رسانه‌ای نشویم چون اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت‌های نظامی مطرح نیست و هیچ‌گاه نیز نخواهد بود».

آقای کمالوندی جزئیات بیشتری درباره آنچه که «صدای مخالف» در داخل ایران خوانده، بیان نکرده است.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران، بحث پیرامون بازرسی تاسیسات نظامی ایران را ناشی از “تبلیغات بی‌پایه” در رسانه‌های بین‌المللی خوانده و بدون اشاره به پنهانکاری های رژیم ادعا کرده است: «در سال‌های گذشته نیز وانمود کردند در سایت پارچین فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در نهایت مجبور شدیم، یک بار برای همیشه به این موضوع پایان دهیم که چنین اتفاقی هم افتاد و این پرونده بسته شد و شورای حکام نیز آن را تایید کرد.»

آقای آمانو ماه گذشته گفته بود که ابزار آژانس برای راستی‌آزمایی در زمینه بند «تی» توافق اتمی وین «محدود» است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله