اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

مقامات عالیرتبهٔ نیروهای دفاعی به گالانت هشدار دادند اعتصاب ذخیره-ها تهدیدی علیه آمادگی ارتش است

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (چپ) در ملاقات با خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در مقر ارتش، تل آویو، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Ariel Hermoni/ Defense Ministry)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (چپ) در ملاقات با خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در مقر ارتش، تل آویو، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Ariel Hermoni/ Defense Ministry)

گزارش حاکی است با توجه به شمار روزافزون نیروهای ذخیره که بر سر اصلاح نظام قضایی تهدید به امتناع از خدمت می-کنند، وزیر دفاع و سران ارتش در نظر دارند در روزهای آتی این نگرانی را علنی به نتانیاهو منتقل کنند.

در گزارش آمد که یوآو گالانت وزیر دفاع روز یکشنبه با سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل و دیگر افسران عالیرتبه برای مذاکره پیرامون احتمال سقوط [ارتش] در صورت امتناع از خدمت نیروهای ذخیره – بویژه خلبانان – در اعتراض به طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی تشکیل جلسه داد.

جزئیات این جلسه، بدون ذکر منبع، از تمام رسانه-های اصلی عبری اخبار شب اسرائيل پخش شد که به نظر می-آید درز هماهنگی-شدهٔ خبر از سوی ارتش یا از سوی دفتر گالانت بوده است.

در گزارش-ها گفته شد گالانت و حالیوی در نظر داشته-اند در روزهای آتی نگرانی از تأثیر منفی این احتمال بر آمادگی ارتش را به اطلاع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برسانند.

در هفته-های اخیر اعتراضات علیه اصلاح نظام قضایی در نیروهای دفاعی اسرائيل شکاف ایجاد، و نیروهای ذخیره از دهها یگان ارتش بهم پیوسته و تهدید کرده-اند به خدمت داوطلبانهٔ خود پایان می-دهند. بنا به لیستی که روز یکشنبه منتشر شد، نزدیک ۴۰۰۰ نیروی ذخیره با امضای نامه-ای تهدید کرده-اند که در اعتراض به برنامهٔ تغییرات بنیادین در قوهٔ قضائیه از خدمت امتناع می-کنند.

در گزارش آمد که اعضای ستاد کل نیروهای دفاعی، انجمنی شامل فرماندهان ارشد که مسؤولیت ادارهٔ شاخه-ها و دایره-های گوناگون ارتش را به عهده دارند، از شمار رو به افزایش ذخیره-هایی که تهدید به ترک خدمت داوطلبانه کرده-اند، که ممکن است به آمادگی ارتش آسیب برساند، به گالانت هشدار داده-اند.

بنا به گزارش-های بی-منبع روز یکشنبه، نیروهای دفاعی هنوز به هیچ آسیب فوری در رابطه با آمادگی ارتش برنخورده، اما بطور منظم مشغول ارزیابی است از نزدیک شدن چنین موقعیتی است.


تصویر: اعضای گروه معترضان «برادران نظامی» حین اعتراض علیه برنامهٔ دولت علیه اصلاح نظام قضایی مقابل خانهٔ امیر اوهانا، رئیس کنست، تل آویو، ۶ ژوئن ۲۰۲۳. .(Avshalom Sassoni/ Flash90)

در گزارش-های مذکور آمد که گرچه هنوز به آمادگی نیروهای دفاعی آسیبی وارد نشده، اما با توجه به این هر روز نامه-های بیشتری علیه اصلاحات منتشر می-شود، نشانه-هایی از آسیب به «انسجام درونی» ارتش در دست است.

برخلاف اکثر نیروهای ذخیره که با حکم رسمی نیروهای دفاعی به خدمت خوانده می-شوند، خلبانان و دیگر نیروهای ویژه، به دلیل ماهیت موقعیت خود، مکلف-اند داوطلبانه و در فواصل نزدیک-تر مأموریت-های نظامی را آموزش داده و به انجام برسانند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-brass-said-to-warn-gallant-of-threat-to-readiness-due-to-reservists-protests/

اطلاعات بیشتر در مورد