اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

مقامات رسمی رژیم ایران می گویند اسرائیل به عملیات اطلاعاتی ایران آسیب شدید وارد کرد

یک مقام ارشد رژیم ایران در گفتگو با نیویورک تایمز گفت اسرائیل عمیقاً نفوذ کرده و فعالیت اطلاعاتی ایران در ماههای اخیر را به شدت متزلزل کرده است.

تصویر: «حسین طائب»، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، IRGC، در جلسه ای در تهران، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸. (Hamed Malekpour/Tasnim News/AFP)
تصویر: «حسین طائب»، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، IRGC، در جلسه ای در تهران، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸. (Hamed Malekpour/Tasnim News/AFP)

نیویورک تایمز: تخم تردید و بدبینی که حاصل فعالیت اسرائيل است، منجر به اخراج رئیس اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازداشت افسر عالیرتبه در پی لو رفتن توطئهٔ ترکیه شد؛ اسرائيل به حلقه های امنیتی ایران «عمیقا نفوذ کرد».

یک مقام ارشد رژیم ایران در گفتگو با نیویورک تایمز گفت اسرائیل عمیقاً نفوذ کرده و فعالیت اطلاعاتی ایران در ماههای اخیر را به شدت متزلزل کرده است.

گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، با استناد به اخراج رئیس اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازداشت مخفیانهٔ یک فرمانده ارشد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، موارد یادشده را نمونه ای از ابعاد فزایندهٔ بی اعتمادی در ایران دانست.

«محمدعلی ابطحی»، معاون ریاست جمهوری اسبق ایران که ساکن تهران است و هنوز روابط نزدیکی با مقامات بالا دارد، در گفتگو با نیویورک تایمز گفت عملیات اسرائیل به اعتماد درون نهادهای امنیتی آسیب شدیدی وارد کرده است.

او گفت «واقعا موارد نقض شدهٔ امور امنیتی داخل ایران و ابعاد وسیع عملیات اسرائيل قدرتمندترین سازمان اطلاعاتی ما را مختل کرده است.»

ابطحی گفت «اقتدار امنیتی ما همیشه بنیان استحکام جمهوری اسلامی بود و سال گذشته فرو ریخت.» او در گفتگو با روزنامهٔ مزبور گفت نهاد دفاعی ایران اکنون می بایست به دنبال رویکرد جدید باشد.

در گزارش روزنامه گفته شد که مقامات بی نام ایران همچنین اذعان کرده اند که «شبکهٔ جاسوسی اسرائیل در لایه های گوناگون مقامات و مناصب حلقه های امنیتی ایران عمیقا نفوذ کرده است.»


تصویر: محمدعلی ابطحی از معاونان سابق ریاست جمهوری ایران حین خروج از جلسهٔ کابینه در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳، با رسانه ها گفتگو می کند. (AP Photo/Vahid Salemi, file)

ظاهرا در ماههای گذشته اسرائیل حمله به برنامه هسته ای ایران را افزایش داده است.

مقامات اسرائیلی در گفتگو با تایمز گفتند این تاکتیکی عامدانه برای افشای ضعف سپاه پاسداران و تفرقه افکنی میان نهادهای سیاسی و دفاعی ایران بود.

تصمیم ایران به جایگزین کردن «حسین طائب»، رئیس اطلاعات سپاه، که در ۱۲ سال گذشته در این مقام بوده، اولین نمونهٔ پیامد کارزار درازمدت اسرائیل محسوب شد.

نیویورک تایمز گزارش کرد که تا پیش از شماری قتل های رده بالای اخیر که اتهام آن به اسرائیل منتسب شد، و پیش افشای طرح ایران برای حمله به اسرائیلی ها در ترکیه، طائب «روئین تن» به شمار می رفت.

یک مشاور بینام دولت ایران و یک نفر که به حلقه های داخلی سپاه پاسداران آشنا است، هر دو در گفتگو با این روزنامه گفتند مسؤولیت افشای شبکهٔ جاسوسی اسرائيل در ایران به عهدهٔ طائب گذاشته شده بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-drastically-damaged-irans-intelligence-operations-iranian-officials-say/

اطلاعات بیشتر در مورد