اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

معترضان در سراسر اسرائیل از نجات گروگانها استقبال کرده، خواهان انعقاد قرارداد برای آزادی باقی آنها شدند؛ ۳۳ نفر دستگیر شدند

فیلمی از گروگانهایی که در عملیات نجات ارتش اسرائیل آزاد شدند، در تظاهرات ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو، که با فراخوان آزادی باقی گروگانهایی که از ۷ اکتبر در غزه اسیرند برگزار شد، به نمایش درآمد. 
(Gil Magen-Cohen/AFP)
فیلمی از گروگانهایی که در عملیات نجات ارتش اسرائیل آزاد شدند، در تظاهرات ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو، که با فراخوان آزادی باقی گروگانهایی که از ۷ اکتبر در غزه اسیرند برگزار شد، به نمایش درآمد. (Gil Magen-Cohen/AFP)

پلیس تل آویو جمعیت را با ماشین آبپاش متفرق کرد؛ در اورشلیم، قیصریه، هرتصلیه نیز تظاهرات برگزار شد؛‌ نتانیاهو به خاطر ملاقات با گروگانهای نجات-یافته و بی‌-اعتنایی به خانواده-های دردمند محکوم شد.

شرح عکسها


در راهپیمایی ضد-دولتی اکتیویستها که در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو، با فراخوان بازگشت گروگانهایی که در نوار غزه اسیرند برگزار شد، تصویری نقاشی-شده از نوآ آرگامانی (وسط)، یکی از چهار گروگان اسرائیلی که توسط ارتش اسرائیل نجات یافت، در دست مردم دیده می-شود. (Jack Guez/AFP)


تظاهرات-کنندگان در تظاهراتی که در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ برای آزادی گروگانهای اسرائیلی مقابل پایگاه هکیریا، تل آویو، برپا کردند، فلیر افروخته-اند. (Erik Marmor/Flash90)


پلیس در تظاهرات ۸ ژوئن ۲۰۲۴ تل آویو که با فراخوان آزادی گروگانهایی که در غزه اسیر حماس-اند بر پا شد، برای متفرق کردند جمعیت از ماشین آبپاش استفاده کرد. (Gil Cohen-Magen/AFP)


در تظاهرات ۸ ژوئن تل آویو که برای آزادی گروگانهایی که از ۷ اکتبر در غزه در اسارت حماس-اند برگزار شد، پلیس یکی از معترضان را بازداشت کرد. (Jack Guez/AFP)


در ۸ ژوئن ۲۰۲۴، تظاهرات-کنندگان با تجمع در مقابل پایگاه هاکیریا در تل آویو خواهان آزادی گروگانهای اسرائیلی شدند که در نوار غزه اسیرند. (Gil Cohen-Magen/AFP)


تظاهرات-کنندگان در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو، ک هبا تجمع مقابل پایگاه هاکیریا در تل آویو، خواهان آزادی گروگانهای اسیر در نوار غزه شدند، با پلیس درگیر شدند. (Erik Marmor/Flash90)


بانری با تصویر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در راهپیمایی ضد-دولتی ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو که با فراخوان آزادی گروگانهای اسرائیلی اسیر در نوار غزه برگزار شد، در دست جمعیت دیده می-شود. (Jack Guez/AFP)

پلیس، پیشاپیش تظاهرات-کنندگان خواهان آزادی گروگانهای اسیر حماس در غزه، در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ در تل آویو، یک خیابان را مسدود می-کند. (Jack Guez/AFP)

ساعاتی پس از آنکه ارتش اعلام کرد چهار تن از گروگانها را زنده از اردوگاه نصیرات در مرکز غزه آزاد کرده، تظاهرات-کنندگان در راهپیمایی-هایی که شنبه-شب در تل آویو، و در سراسر کشور برگزار شد، خواهان انتخابات تازه، و بازگشت گروگانهای اسیر در غزه شدند.

گرچه شادمانی نجات نوآ آرگامانی، شلومو زیو، آلماگ مئر جان، و آندری کوزلوف در تظاهرات آشکار بود، خشم ناشی از عملکرد بنیامین نتیانیاهو نخست وزیر و دولت وی نیز آشکار بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/protesters-nationwide-hail-hostage-rescue-urge-deal-to-free-the-rest-33-arrested/

اطلاعات بیشتر در مورد