اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۸

جستجو

معترضان بزرگراه آیالون را دو ساعت مسدود کردند، با پلیس درگیر شدند، فعالیت فرودگاه را مختل کردند

روز پنجشنبه، معترضان برنامهٔ اصلاح نظام قضایی دولت تظاهرات و اختلال بیسابقه-ای براه انداختند و بزرگراه کلیدی مرکزی اسرائیل، آیالون را به مدت دو ساعت مسدود کردند، و در کنار تظاهرات، راهپیمایی، اعتصاب، انسداد جاده و دیگر حرکات اخلالگر در سراسر کشور، راه-هایی که به فرودگاه بن-گوریون می-رود را بند آوردند، و این روز را «روز مقاومت» خواندند.

تصویر: پلیس دستبند زدن به معترضان در تظاهرات اعتراضی علیه برنامه-های دولت جدید بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۹ مارس ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
تصویر: پلیس دستبند زدن به معترضان در تظاهرات اعتراضی علیه برنامه-های دولت جدید بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۹ مارس ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

در میان انبوه رژه-ها، اعتصاب در محل کار، مسدود کردن بزرگراه-های اصلی، اختلال در سرویس راه-آهن و راه-پیمایی مقابل منازل مسکونی مقامات دولت، ۲۲ تن دستگیر شدند.

روز پنجشنبه، معترضان برنامهٔ اصلاح نظام قضایی دولت تظاهرات و اختلال بیسابقه-ای براه انداختند و بزرگراه کلیدی مرکزی اسرائیل، آیالون را به مدت دو ساعت مسدود کردند، و در کنار تظاهرات، راهپیمایی، اعتصاب، انسداد جاده و دیگر حرکات اخلالگر در سراسر کشور، راه-هایی که به فرودگاه بن-گوریون می-رود را بند آوردند، و این روز را «روز مقاومت» خواندند.

در حالیکه مقامات مسؤول تلاش می-کردند در رویدادهای گوناگون آرامش عمومی را حفظ کنند، تظاهرات سراسری و نافرمانی به زدوخوردهای محدود با پلیس منجر شد.

در تل آویو، زدوخورد میان معترضان و پلیس هنگامی بروز کرد که معترضان در دو سوی بزرگراه آیالون شروع به راهپیمایی کردند. در ابتدا برخورد پلیس محدود به ایجاد سد در مقابل معترضان بود اما بتدریج شروع به پراکندن راهپیمایی را اِعمال زور کرد. در فیلم-هایی که گرفته شده افسران پلیس دیده می-شوند که یقهٔ بعضی معترضان را گرفته و آنان را از بزرگراه به بیرون حمل می-کنند.

ایتان گوزانی ۳۵ ساله، یکی از معترضان بزرگراه گفت پس از آنکه پلیس محل را محاصره کرد، اکثر معترضان از جاده خارج شدند.

او گفت «به سادگی تمام شد. یک نفر تهدید کرد از ماشین آبپاش استفاده کند، اما هیچ خبر نشد.»

گیلاد و بار، دو تا از معترضان که حدود بیست سال دارند، گفتند پلیس ایشان را هل داده و تهدید کرده است که از ماشین آبپاش استفاده خواهد کرد.

راههایی که به فرودگاه بن گوریون می-رسند از صبح تا بعدازظهر مسدود بود چرا که معترضان می-کوشیدند مانع از پرواز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای سفر سه-روزهٔ رسمی که از پیش تنظیم شده بود، به ایتالیا پرواز کند. پلیس راننده-هایی که مشخص می-شد عامدانه با سرعت کم حرکت می-کنند که راه-بندان ایجاد کنند را جریمه کرد. در نهایت نتانیاهو و همسرش با هلیکوپتر به فرودگاه رفتند.

صبح پنجشنبه نیز شاهد چندین تظاهرات اعتراضی در مقابل مدارس بود و دانش آموزان و خانواده-های ایشان به تظاهرات کنندگان پیوستند.

در تظاهرات روز پنجشنبه، تا هنگام غروب ۲۲ تن در سراسر کشور دستگیر شدند که ۱۵ آنان در تل آویو بودند.

در یکی از کلیپ-هایی که از تظاهرات تل آویو تهیه شد، پلیس در حالیکه بازوی خود را دور گلوی یکی از معترضان انداخته و با او گلاویز شده تا روی زمین بخواباندش، دیگرانی که دور ایشان جمع شده-اند شعار می-دهند «شرمت باد!». هنوز معلوم نیست انگیزهٔ این حادثه چه بوده است.

Mounted police are deployed as Israelis block a highway to protest against plans by Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government to overhaul the judicial system, in Tel Aviv, Israel, Thursday, March 9, 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

تصویر: تظاهرات-کنندگان در ۹ مارس ۲۰۲۳ در تل آویو برای اعتراض به برنامهٔ اصلاحات نظام قضایی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بزرگراه را مسدود کردند و پلیس سواره به محل اعزام شد. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

اطلاعات بیشتر در مورد