اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

معترضان اصلاح نظام قضایی اسرائیل، با برپایی بار دور جدید «روز مقاومت ملی»، راهها را بند آوردند

معترضان اصلاح نظام قضایی در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، یکی از ورودیهای وزارت دفاع در تل آویو را مسدود کردند. 
(Chaim Goldberg/Flash90)
معترضان اصلاح نظام قضایی در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، یکی از ورودیهای وزارت دفاع در تل آویو را مسدود کردند. (Chaim Goldberg/Flash90)

تظاهرات-کنندگان در مقابل خانهٔ رئیس اتحادیهٔ کل کارگران اسرائیل تجمع کرده، ورودی بنای وزارت دفاع را مسدود کردند؛ ورودی بازار بورس را مسدود کرده و وارد بنا شدند؛ در تل آویو ۱۹ تن از معترضان، بهمراه مردی مظنون به حمله به یکی از معترضان دستگیر شدند.

تصاویر


معترضان طرح دولت به اصلاح نظام قضایی با پرچم اسرائیل در جادهٔ شمارهٔ ۱ نزدیک عین حِمِد، حومهٔ اورشلیم، ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)


معترضان حین تظاهرات علیه برنامهٔ دولت به اصلاح نظام قضایی، ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ورودی وزارت دفاع در تل آویو را مسدود کردند. (Chaim Goldberg/Flash90)


معترضان اصلاح نظام قضایی در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ در مقابل خانهٔ دانی دانون، قانونگذار عضو حزب «لیکود» در رآنانا، به عنوان اعتراض دست به نیایش زده-اند. (Alon Korngreen)


مردم اسرائيل در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳ حین تظاهرات علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، ورودی مقر نیروهای دفاعی در تل آویو را مسدود کردند. (Chaim Goldberg/Flash90)


معترضان طرح اصلاح نظام قضایی در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، حین شروع رژه. (Amnon Horesh)


پلیس در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ در مقابل رمت گن، در مقابل معترضان اصلاح نظام قضایی ایستاده است.
(Chaim Goldberg/Flash90)


گروه معترض «برادران و خواهران نظامی» در تظاهرات ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ بانری با عبارت «این آن چیزی نیست که من گفتم» را زیر مجسمهٔ تئودور هرتصل، پیشگام صیونیسم می-آویزند. (Tali Melamed)


پلیس در تظاهرات ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳ علیه طرح دولت به اصلاح نظام قضایی در رمت کن، معترضان را از جاده متفرق می-کند. (Chaim Goldberg/Flash90)


تظاهرات-کنندگان با پرچم اسرائیل در دست، در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳ در جادهٔ شماره ۱، نزدیک عین حِمِد، حومهٔ اورشلیم، حین تظاهرات علیه طرح دولت به اصلاح نظام قضایی. (Yonatan Sindel/Flash90)


پلیس در تظاهرات ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ علیه طرح دولت به اصلاح نظام قضایی، معترضان را پراکنده می-کند.
(JACK GUEZ/AFP)


معترضان در تظاهرات ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ در تل آویو علیه طرح دولت به اصلاح نظام قضایی، بانر بزرگی در دست دارند. (JACK GUEZ/AFP)

روز سه-شنبه که «روز مقاومت ملی» نام گرفت و قرار بود بخش-های حیاتی در سراسر کشور را به تعطیل بکشاند تا صدای هشدار علیه اقدام دولت که می-کوشد قوهٔ قضائیه را به زنجیر بکشد را به گوش-ها برساند، معترضان به خیابانها ریختند و در دهها نقطه در سراسر کشور راهها را بند آوردند.

برگزار کنندگان تظاهرات کوشیده-اند تلاش در ایجاد فشار به دولت و کاهش شتاب روند قانونگذاری، که قرار است هفتهٔ آینده انجام شود و طبق آن دیوان عالی اختیار آزمون معقولیت تصمیمات دولت را نخواهد داشت را تشدید کنند.

تظاهرات-کنندگان در چندین نقطه از تل آویو گرد آمدند تا به سمت چندین نقطه، از جمله دفتر مرکزی اتحادیهٔ کل کارگری اسرائیل، چهارراه خیابان کاپلان که به تازگی نام «میدان دموکراسی» گرفته است، راهپیمایی کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/anti-overhaul-activists-launch-fresh-day-of-protest-over-bid-to-curb-judicial-review/

اطلاعات بیشتر در مورد