اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۰

جستجو

معترضان اسرائیلی در تظاهرات سراسری خواهان قرارداد گروگانها شدند؛‌ برخی خواهان انتخابات شدند

در تظاهراتی که در میدان گروگانها، تل آویو، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برای آزادی اسرائیلی-هایی که توسط تروریستهای حماس ربوده شدند برگزار شد، هیل کوپر (چپ) و اور نوهومویتخ (راست) به معترضان می-گویند چقدر برای پدربزرگشان آمیرام کوپر، که گروگان حماس است، دلتنگ-اند.
(Hostage and Missing Families Forum)
در تظاهراتی که در میدان گروگانها، تل آویو، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برای آزادی اسرائیلی-هایی که توسط تروریستهای حماس ربوده شدند برگزار شد، هیل کوپر (چپ) و اور نوهومویتخ (راست) به معترضان می-گویند چقدر برای پدربزرگشان آمیرام کوپر، که گروگان حماس است، دلتنگ-اند. (Hostage and Missing Families Forum)

پلیس هفت نفر را برای اختلال در ترافیک در بزرگراه تل آویو دستگیر کرد، پنج تن دیگر را جریمه کرد؛ سخنرانان از دولت طالب موافقت با قرارداد، عهد به موافقت با آن به هر قیمتی شدند.

تصویر:


خانوادهٔ اسرائیلی-هایی که توسط تروریستهای حماس ربوده شدند و کنشگران در تظاهراتی که برای آزادی ایشان در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد، بزرگراه ایالون تل آویو را بند آوردند. (Flash90)


خانوادهٔ اسرائیلی-هایی که تروریستهای حماس ربوده و در غزه نگه داشته، در تظاهراتی که در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برای آزادی ایشان در میدان گروگانهای تل آویو برگزار شد شرکت دارند. (Avshalom Sassoni/ Flash90)


مردم اسرائیل و خانوادهٔ اسرائیلی-هایی که در غزه گروگان تروریستهای حماس-اند در تظاهراتی که برای آزادی ایشان در میدان گروگانهای تل آویو، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شدند شرکت دارند. Avshalom Sassoni/ Flash90)


خانوادهٔ اسرائیلی-هایی که توسط تروریستهای حماس ربوده شده و در غزه نگه داشته شده-اند و کنشگران، در تظاهراتی که در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برای آزادی ایشان برگزار شد، بزرگراه ایالون تل آویو را بند آوردند.
(Flash90)


معترضان در راهپیمایی که روز ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ برای آزادی اسرائیلی-های ربوده شده توسط تروریستهای حماس در غزه در میدان گروگانهای تل آویو برگزار شد، پوسترهایی از گروگانها در دست دارند.
(Avshalom Sassoni/ Flash90)


معترضان در تظاهرات ۱۰ فوریه ۲۰۲۴ در میدان گروگانهای تل آویو خواهان آزادی اسرائیلی-هایی شدند که توسط حماس ربوده و در غزه نگهداری می-شوند. (Avshalom Sassoni/ Flash90)

در تظاهرات سراسری غروب شنبه، معترضان چندین خیابان را در تل آویو مسدود کردند. بسیاری از معترضان خواهان آزادی گروگانهایی که در اسارت گروه تروریستی حماس-اند شدند و برخی نیز خواهان برگزاری انتخابات شدند.

در تل آویو، اورشلیم، حیفا، بئرشبا، رحاووت، رآنانا و جاهای دیگر در سراسر کشور تظاهرات برگزار شد. همزمان، تلاش میانجیگران قطری و مصری برای تضمین قراردادی برای آزادی گروگانها بودند، پس از مطالباتی که حماس مطرح کرد و اسرائیل رد نمود، متوقف شد.

در تظاهرات اصلی در میدان گروگانهای تل آویو، متعرضان در خیابان کاپلان راهپیمایی کردند. پلیس سواره کوشید سطح خیابان را تخلیه کند و معترضان را به پیاده-روها براند. مردم فریاد «شرم بر شما» سر دادند.

همزمان، یکی از معترضان با بلندگو نام گروگانهایی که هنوز در اسارت حماس هستند را قرائت می-کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/protesters-block-roads-as-rallies-nationwide-demand-hostage-deal-some-urge-elections/

اطلاعات بیشتر در مورد