معاون فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل: شباهت گرایش های اجتماعی اسرائیل با اروپای پیش از هولوکاست
جستجو
اختصاصی

معاون فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل: شباهت گرایش های اجتماعی اسرائیل با اروپای پیش از هولوکاست

معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائیل گفت روندی که وی در اسرائیل امروز می بیند شبیه به روندی است که در اروپای پیش از هولوکاست موجود بود.

معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائیل، یائیر گولان
معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائیل، یائیر گولان

یائیر گولان از رواج قساوت و بی تفاوتی به دیگران هشدار داد و گفت فقط خوداندیشی ملی است که برای قربانیان نازی ها «یادبود حقیقی» به شمار خواهد رفت.

معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائیل، یائیر گولان، در سخنرانی یادبود هولوکاست، چهارشنبه، گفت روندی که وی در اسرائیل امروز می بیند شبیه به روندی است که در اروپای پیش از هولوکاست موجود بود.
گولان، با سخنانی محکم و عمیق که برای یک فرمانده نظامی معمول نیست، علیه گرایش به قساوت و بی تفاوتی روزافزون در برخورد با کسانی که بیرون از جریان اصلی جامعه اند، اخطار داد.

وی خواستار «رسیدگی جامع» به وضعیت برخورد جامعه با افراد محروم و «دیگری» شد.

وی گفت هولوکاست باید اسرائیلی ها را به «تامل عمیق» درباره ماهیت انسان و نه ماهیت اسرائیلی ها رهنمون کند. «هولوکاست باید ما را به بررسی عمیق مسوولیت راهبری و کیفیت جامعه برساند».
گولان گفت «اگر در یادآوری هولوکاست چیزی باشد که مرا به وحشت اندازد، دیدن روند مخوفی است که در اروپا … ۷۰، ۸۰، و ۹۰ سال پیش روی داد و شواهدی در دست است که دال بر وجود آنها در سال ۲۰۱۶ و امروز و اینجاست».

وی گفت «آسان تر از نفرت ورزی به دیگری، چیزی نیست. ساده تر از ایجاد ترس و وحشت چیزی نیست. آسان تر از سنگدل شدن و از نظر اخلاقی فاسد و دورو شدن چیزی نیست».

وی از جامعه خواست تا با بهره وری از تجربه هولوکاست «جوانه های نارواداری، خشونت، و خود-ویرانی منجر به تنزل اخلاقی را هرس کنیم».

وی گفت همان طور که یوم کیپور روز توبه و خودآزمایی شخصی است، یادبود هولوکاست نیز باید روز ملی تامل باشد.
وی گفت اسرائیل باید از خود بپرسد چه طور می خواهد هدف خود که تابش نور بر ملت ها است را متحقق سازد. «فقط یادی از این دست است که خواهد توانست یادبود زنده و الهامبخشی برای مردم ما باشد، … یادبودی شایسته، یادبودی حقیقی».

گولان به ویژه به مساله نقایص اخلاقی در ارتش پرداخت و گفت که قوت نیروی دفاعی اسرائیل، توانایی اش در بررسی و مجازات خاطیان بود «و مسوولیت پذیری در قبال خوب ها و بدها» بدون این که کار آنها را توجیه کرده یا سعی در پنهانکاری شود.
وی گفت «ما حقیقتا به درستی مسیرمان باور داریم، اما اینگونه نیست که هر کاری که می کنیم درست باشد».

«مسیر ما مسیر حقیقت و مسوولیت پذیری بوده و خواهد بود، حتی اگر حقیقت، دشوار باشد و مسوولیت، سنگین».

وزیر آموزش و رهبر حزب خانه یهود، نفتالی بنت، از گولان خواست تا سریعا گفته های اش را پس بگیرد.

وی گفت «لحظه ای پیش، سربازهای ما با نازی ها مقایسه شدند، با «تاییدی» از بالا – معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی، خطا کرده و باید سریعا خود را تصحیح کند».

بزالیل اسماتریچ، نماینده خانه یهود در مجلس، نیز از سخنان گولان انتقاد کرد و گفت «چیزی که مرا می ترساند مقایسه های پوچ و اشتباهی است که یادبود هولوکاست را لکه دار می کند، به خصوص وقتی از جانب چهره های مهمی نظیر معاون رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائيل صادر شده باشند».

در این میان، اسحاق هرتزوگ، رهبر حزب مخالف، از گولان حمایت کرد و در توئیتر خود نوشت که گولان فرمانده ای دلاور است. «ناراضیانی که حالا شروع به توبیخ وی کرده اند باید بدانند که اخلاق و مسوولیت پذیری یعنی همین».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله