معاون فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل، تشبیه اسرائیل به آلمان در سخنرانی روز یادبود را انکار کرد
جستجو
اختصاصی

معاون فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل، تشبیه اسرائیل به آلمان در سخنرانی روز یادبود را انکار کرد

در پی انتقاد سیاستمداران ارشد، گولان اظهار داشت که سخنان وی به قصد مقایسه عملکرد نیروی دفاعی و دولت اسرائيل با نازی ها ایراد نشده است.

سربازان اسرائيلی در مراسمی که در موزه هولوکاست ید واشم، اورشلیم، در سالروز یادبود هولوکاست، ۴ ماه مه ۲۰۱۶ برپا شد، خبردار ایستاده اند
سربازان اسرائيلی در مراسمی که در موزه هولوکاست ید واشم، اورشلیم، در سالروز یادبود هولوکاست، ۴ ماه مه ۲۰۱۶ برپا شد، خبردار ایستاده اند

یائیر گولان رشد افزاینده شقاوت و بی تفاوتی نسبت به دیگران را هشدار داد، و گفت نمونه هایی از نشانه های دوره پیش از هولوکاست را «در میان ما، در این روزها» مشاهده می کند.

معاون رئیس ستاد، سرلشکر یائیر گولان روز پنجشنبه، پس از آن که گفته های وی به این مضمون که جامعه امروز اسرائيل شبیه به آلمان پیش از هولوکاست است، جنجال بر پا کرد، انکار نمود که وی در سخنرانی مراسم یادبود هولوکاست، اسرائيل را به آلمان نازی تشبیه کرده باشد.

گولان در بیانیه ای که پنجشنبه صبح منتشر کرد گفت «من هیچ قصد نداشتم که چنین مقایسه ای بکنم».

گولان در مراسم مرکزی دولتی در یادبود هولوکاست ید واشم، روز چهارشنبه گفت که روندی که وی در اسرائيل امروز مشاهده می کند شباهت به آنچه دارد که در اروپا، پیش از هولوکاست، روی می داد.

عبارات گولان اینگونه بودند «چیزی که در یادآوری هولوکاست من را به وحشت می اندازد، مشاهده روند هولناکی است که در اروپا روی داد … هفتاد، هشتاد، نود سال پیش از این، و تشخیص این که این روند همین امروز، در سال ۲۰۱۶، در میان ما موجود است».

در پی انتقاد سیاستمداران ارشد، و نیز جنجال شبکه های اجتماعی، گولان روز پنجشنبه اظهار داشت که سخنان وی به قصد مقایسه عملکرد نیروی دفاعی و دولت اسرائيل با نازی ها ایراد نشده است.

در بیانیه گولان، که از سوی سخنگوی نیروی دفاعی ایراد شد، وی گفته است که «این مقایسه ای بی معنا و بی اساس است و من هیچ قصد نداشتم که به هیچ گونه رفتار موازی اشاره کنم و یا از رهبری ملی انتقاد کنم. نیروی دفاعی ارتشی با اخلاق و با اصول و به قوانین مداخله احترام می گذارد و حرمت انسان احترام می گذارد».

در متن مستحکم و رسای خود که برای یک فرمانده ارتشی غیرمعمول بود، گولان روز چهارشنبه هشدار داد که همزمان که کشور روزی را برای یادرود هولوکاست معین نموده، ‌روندی روزافزون از شقاوت و بی تفاوتی نسبت به دیگرانی که بیرون از جریان اصلی جامعه اسرائيل اند، شکل گرفته است.

اگرچه به نظر می آید که انتقاد وی از جامعه اسرائيل، با نیت حمایت از عملکرد یهودیان راست-کیش صورت گرفته باشد، گولان به طور مشخص به نارسایی های اخلاقی در میان ارتش اشاره کرد، و گفت که قدرت نیروی دفاعی در قابلیت آن به انجام تحقیقات گسترده و همه جانبه و تنبیه خاطیان است «و مسؤولیت پذیری در مقابل رفتار و کردار خوب و بد» بدون سعی در توجیه و یا تلاش در روپوشانی این اعمال است.

وی گفت «ما به حقانیت راه خود ایمان داریم، اما این بدان معنا نیست که هرآنچه ما می کنیم حق است».

وزیر آموزش و رهبر حزب خانه یهود، نفتالی بنت خواهان آن شد که گولان گفته های خود را بلافاصله پس بگیرد.
وی در توئیتر خود نوشت «لحظاتی پیش، با تایید بالادستی ها، سربازان ما به نازی ها تشبیه شدند – معاون رئیس ستاد خراب کرد و می بایست بی فوت وقت اصلاح کند».

همزمان، اسحاق هرزوگ رهبر مخالفان، از افسر مزبور پشتیبانی کرد و گفت گولان فرمانده ای شجاع است و حق داشته عقاید خود را بیان کند.
او گفت «بدفکرهایی که اکنون به او حمله خواهند کرد باید بدانند که:‌ احترام به اخلاقیات و مسؤولیت پذیری دقیقا همین کاری است که او کرد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله