اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

مصیبت اوکراین نشان داد چرا اسرائیل می بایست همیشه قادر به دفاع از خود باشد – وزیر خارجهٔ اسرائیل «یائیر لپید» در گفتگو با تایمز اسرائیل

تایمز اسرائیل در دهمین سال ورود یائیر لپید به عرصهٔ سیاست، که مصادف است با دهمین سال انتشار تایمز اسرائیل، در مصاحبه ای با وزیر خارجهٔ کشور بر سر مسائل گوناگون و حساس به گفتگو نشسته است. در زیر بخشی از این گفتگو را می خوانید که به مسألهٔ روز روسیه و اوکراین می پردازد.

تایمز اسرائیل در دهمین سال ورود یائیر لپید به عرصهٔ سیاست، که مصادف است با دهمین سال انتشار تایمز اسرائیل، در مصاحبه ای با وزیر خارجهٔ کشور بر سر مسائل گوناگون و حساس به گفتگو نشسته است. در زیر بخشی از این گفتگو را می خوانید که به مسألهٔ روز روسیه و اوکراین می پردازد.

تایمز اسرائیل: کمی به امور جهانی بپردازیم. به نظر می آید با جهان لاقیدی روبرو هستیم که دست روی دست گذاشته تا روسیه به کشور دیگری دست درازی کند.

خیلی شبیه به قرن بیستم است. زمانی که یک کشور به کشور دیگر تجاوز می کرد. تصور می کردیم آن روزها را پشت سر گذاشته ایم. و البته من باید بیش از هر وزیر خارجهٔ دیگری در جهان غرب، در این خصوص با احتیاط سخن بگویم زیرا مشکلی دارم که هیچ کس دیگری ندارد، و آن دو جامعهٔ عظیم یهودی [در روسیه و اوکراین]، که می بایست بتوانیم تحت محافظت قرار دهیم.

در واقع، من با هر راه صلح آمیزی برای حل این مسأله موافقم. ما می باید به حرف همه گوش بدهیم. باید نگرانی روسیه از ورود اوکراین به جمع ناتو را درک کنیم. شاید موافق نباشیم اما این نگرانی معتبر است و ما می باید با آنها در این باره به گفتگو بنشینیم. می بایست با دقت به اوکراین نیز گوش کنیم که می گویند ما کشوری مستقل هستیم و امروز شما نمی توانید امور را با زور از سر راه بردارید.

تایمز اسرائيل: شما به عنوان وزیر خارجهٔ اسرائیل قادر نیستید در پاسخ من بگوید «ما با ورود روسیه به قلمرو اوکراین قویاً مخالفیم»؟

یائیر لپید وزیر خارجه: ما با تجاوز نظامی هر کشور به کشور دیگر، بلکه با تلاش به فتح کشور دیگر و علاوه بر آن تصرف راه حلی که می شد از راه صلح آمیز مورد بحث قرار گیرد، قویاً مخالفیم. البته که می‌ توانم این را به زبان بیاورم.

تایمز اسرائيل: اما مسأله برای اسرائیل از حساسیت ویژه هم برخوردار است، و به همین خاطر شما ناچارید با احتیاط سخن بگویید؟

یائیر لپید وزیر خارجه: بله.

تایمز اسرائيل: و این همان چیزی که نیست که می می‌ گویم، که انگار جهان دست روی دست گذاشته و هیچ کاری برای محافظت از حاکمیت یک کشور نمی کند؟

یائیر لپید وزیر خارجه: به گمان من اسرائيل می بایست این را بیاد داشته باشد: اسرائیل می بایست خود قادر به محافظت از خود باشد. در آخرین سخنرانی که پدر من، «تامی لپید» به عنوان رئیس موزهٔ یاد واشم ایراد کرد، گفت «می دانید اگر اسرائیل نابود شود، جهانیان چه خواهند کرد؟ برایمان یک نامهٔ خوب خواهند فرستاد.» و راست می گفت. شاید هم سخنرانی خوب در سازمان ملل می کردند.

پس، من به اوکراین نگاه می کنم و می گویم خدا را شکر که نیروهای دفاعی اسرائیل را داریم و خدا را شکر که توان دفاع از خود را داریم.

تایمز اسرائيل:‌ می خواهید بگویید ما در موقعیت اوکراین قرار نخواهیم گرفت؟

یائیر لپید وزیر خارجه: درست است. ایالات متحده بزرگترین متحد ما است، و برای ما موهبتی الهی است، و من به آنها اطمینان کامل دارم. اما اسرائیل می بایست خود از خود دفاع کند و همیشه می بایست قدرت کافی برای دفاع خود از خود را داشته باشد.


تصویر: یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل میزبان «امینه ژاپاروا» وزیر خارجه اوکراین در اورشلیم، ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۲. (via Twitter)

تایمز اسرائيل: چیست آن چیزی که در حال حاضر در اوکراین روی می دهد که در مواجهه با روسیه بیادش می افتید، و به شما احساس غرور و اطمینان از وضعیت اسرائیل می دهد؟

یائیر لپید وزیر خارجه: وقتی به اوکراین فکر می کنم، احتمالا اولین چیزی که به خاطرم می رسد، «بابی یار» است. فارغ از هر چه که جهانیان بکنند یا بیندیشند، در کشور اسرائيل، بابی یار وقوع نخواهد یافت.

تایمز اسرائيل: و این اشاره ایران را بیاد ما می آورد.

یائیر لپید وزیر خارجه: با تلخندی گفت، بله، و این اشاره ایران را بیاد ما می آورد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-to-toi-ukraines-plight-shows-why-israel-must-always-be-able-to-defend-itself/

اطلاعات بیشتر در مورد