مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی: برای مقابله با جنگ ترکیبی آمریکا، باید با روسیه و چین متحد شویم
جستجو

مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی: برای مقابله با جنگ ترکیبی آمریکا، باید با روسیه و چین متحد شویم

فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی کنونی رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که «یک جنگ ترکیبی علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران توسط استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به رهبری آمریکا راه اندازی شده و لازم است تهران با مسکو و پکن متحد شود.»

فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی کنونی رهبر جمهوری اسلامی
فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی کنونی رهبر جمهوری اسلامی

فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی کنونی رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که «یک جنگ ترکیبی علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران توسط استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده و لازم است تهران با مسکو و پکن متحد شود.»

به گزارش تسنیم، پاسدار سردار یحیی رحیم صفوی دوشنبه، هشتم بهمن، در یک سخنرانی آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که «با استفاده از قدرت رسانه ای خود عملیات روانی گسترده ای رابا دو مسئله هزینه های ایران برای نفوذ منطقه ای و برنامه موشکی ایران برای تغییر افکار عمومی و قدرت تحلیل آنها سامان داده اند و در نهایت بدنبال تغییر ادراک و رفتار دولت ها، سازمان ها و گروههای تأثیرگذار در حکومت فعال هستند. »

مشاور رهبر رژیم ایران، بدون اشاره به حق خواهی و اعتراضات اقتصادی و سیاسی مردم ایران، مدعی شدکه اوج این عملیات دشمن، در مدیریت اعتراضات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ بوده است.

رحیم صفوی همچنین پیشنهاد داد که برای مقابله باآنچه وی «جنگ ترکییی دشمنان»، خواند، با رقبای جهانی آمریکا از جمله روسیه و چین، توسعه روابط راهبردی مدنظر است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله