اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

مشاور امنیت ملی اسرائیل از احتمال جنگ علیه حزب الله پس از شکست حماس سخن به میان آورد

تصویر: سرباز اسرائیلی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ از میان ویرانه-های خانه-ای در کیبتوص منارا در شمال اسرائیل، نزدیک مرز لبنان که در حملهٔ حزب الله مورد اصابت واقعه شد، می-گذرد. (Jalaa Marey / AFP)
تصویر: سرباز اسرائیلی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ از میان ویرانه-های خانه-ای در کیبتوص منارا در شمال اسرائیل، نزدیک مرز لبنان که در حملهٔ حزب الله مورد اصابت واقعه شد، می-گذرد. (Jalaa Marey / AFP)

هنگبی گفت احتمال اینکه گروه تروریستی لبنانی به حمله-ای مشابه کشتار ۷ اکتبر غیرنظامیان دست بزند، تهدیدی غیرقابل تحمل است؛ گفت کشتن سینوار در غزه ممکن است اتمام جنگ و بازگشت گروگانها را تسریع کند.

تزخی هنگبی مشاور امنیت ملی شنبه-شب اشاره کرد که ممکن است اسرائیل بعد از شکست حماس در غزه، ناچار به جنگ علیه حزب الله در مرز شمالی کشور با لبنان باشد.

هنگبی گفت گرچه کشور یهودی از مدتها پیش نگران تهدید زرادخانهٔ موشکی حزب الله علیه اسرائیل بوده است، اما در پی کشتار ۱۲۰۰ نفر در جنوب اسرائیل در حملهٔ ۷ اکتبر حماس، نگرانی اصلی آن است که نیروی رضوان حزب الله بتواند از مرز شمالی دست به تجاوز مرگبار مشابهی علیه جوامع ساکن ناحیهٔ مرزی بزند.

هنگبی گفت اسرائیل در مقابله با حماس «۱۷ سال تأخیر کرد» و اکنون دیگر جرأت نمی-کند با وجود نیروهای حزب الله در مرز اسرائیل، خطری که بر سر شمال کشور سایه افکنده را تحمل کند.

از ۷ اکتبر به اینسو، با توجه به درگیریهای مداوم و گاه مرگبار فرامرزی میان اسرائیل و حزب الله، حدود ۶۰ هزار تن ساکنان ناحیهٔ مرزی از محل تخلیه شده-اند.

هنگبی، شنبه-شب، در مصاحبه-ای طولانی با اخبار کانال ۱۲ گفت اگر آنکه همان کار که اکنون در جنوب علیه حماس می-کنیم را در شمال «علیه حزب الله نکنیم»، ساکنان نواحی مرزی شمال به خانه-های خود بازنخواهند گشت.

هنگبی با ارجاع به قطعنامهٔ سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل که به جنگ دوم اسرائیل با لبنان پایان داد، افزود «از این پس دیگر نمی-توانیم بپذیریم یگان رضوان [نیروی زبدهٔ حزب الله] پای مرز ما بنشیند. قطعنامهٔ مذکور هرگونه حضور حزب الله در فاصلهٔ ۳۰ کیلومتری از مرز اسرائيل را منع می-کند.

در پاسخ به سؤالی که مستقیماً از او پرسید آیا در مرز شمالی جنگ خواهد شد، گفت ««وضعیت شمال می-بایست تغییر کند. و تغییر خواهد کرد. اگر حزب الله با تغییر از طریق دیپلماسی موافقت کند، بسیار عالی. اما گمان نمی-کنم چنین شود.»

سپس گفت، به همین جهت، «وقتی آن روز برسد،» برای اطمینان از این که ساکنان شمال کشور دیگر ناچار نخواهند شد از «دیار خود آواره شوند، و به آنها ضمانت دهد که وضعیت شمال تغییر کرده است، اسرائیل می-بایست اقدام کند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/national-security-adviser-indicates-war-against-hezbollah-likely-after-defeat-of-hamas/

اطلاعات بیشتر در مورد