مشاوران ارشد عباس خواهان کشور فلسطینی با حاکمیت «نرم» شدند
جستجو

مشاوران ارشد عباس خواهان کشور فلسطینی با حاکمیت «نرم» شدند

دو تن از مشاوران ارشد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، که در امر مذاکره با اسرائیل مجرب اند، در مقاله ای فلسطینیان را ترغیب کردند کارزار تأسیس کشور مستقل را رها کنند و بجای آن در راستای حاکمیت «نرم»، که مسؤولیت حفظ امنیت مرزهای آن را اردن و مصر به عهده داشته باشند، تلاش کنند.

تصویر: فلسطینی ها با پرچم ملی خود در رام الله، کرانه باختری، حین تظاهرات علیه عادی سازی روابط میان امارات متحد عربی و بحرین با اسرائيل، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰. (Majdi Mohammed/AP)
تصویر: فلسطینی ها با پرچم ملی خود در رام الله، کرانه باختری، حین تظاهرات علیه عادی سازی روابط میان امارات متحد عربی و بحرین با اسرائيل، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰. (Majdi Mohammed/AP)

«حسین آقا» و «احمد سامح الخالدی»، مذاکره گرهای مجّرب در رابطه با اسرائيل، پیشنهاد کردند در صورت توقف شهرک سازی، اردن و مصر مسؤولیت های امنیتی بعهده بگیرند و عربستان سعودی روابط خود را عادی سازی کند.

دو تن از مشاوران ارشد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، که در امر مذاکره با اسرائیل مجرب اند، در مقاله ای فلسطینیان را ترغیب کردند کارزار تأسیس کشور مستقل را رها کنند و بجای آن در راستای حاکمیت «نرم»، که مسؤولیت حفظ امنیت مرزهای آن را اردن و مصر به عهده داشته باشند، تلاش کنند.

«حسین آقا»، و «احمد سامح الخالدی»، در مقاله ای در آخرین شماره مجله «امور خارجی» نوشتند که قراردادهای عادی سازی روابط میان کشورهای عرب و اسرائیل ایجاب می کند فلسطینیان رویکرد خود به دستیابی به صلح و کشوری از آن خود را بازاندیشی کنند.

آنها در این مقاله نوشتند، «دورنمای تأمین حاکمیت «سخت»، بر پایهٔ ذهنیت قرن نوزدهمی از کشور-ملت، با کنترل کامل بر خاک، مرز، و منابع، امری است بعید.».

آنها گفتند شاید فلسطینیان ناچار به انتخاب میان «رویای خودشکن یک حاکمیت سخت» و «اتخاذ نمونهٔ نرمتر آن» باشند.

به گفتهٔ این دو، اکنون با توافق هایی که اخیرا میان برخی کشورها و کشور یهود امضا شد، مواجههٔ پان-عربیسم با اسرائیل به ایستگاه آخر خود نزدیک شد، و هشدار دادند که در حال حاضر فلسطینیان بحال خود رها شده اند.

آقا و خالدی در مقاله مزبور نوشتند «روشن است که فلسطینیان نیاز به رویکردی تازه دارند – رویکردی که بر اساس دیدگاه استراتژیک بازاندیشی شده و انگیزه های بازبینی شده باشد.» «این رویکرد می بایست ذهنیت فلسطینیان از حاکمیت را بازتعریف کند، دیدگاه فلسطینیان از امنیت را بازبینی کند، و از شانه خالی کردن از مسؤولیت و تمرکز بر تهدیدات بی اعتبار احتراز کنند.»

توصیه آنها این است که «تحت یک حاکمیت نرم، تنظیم امنیت مرزها می بایست بطور سه جانبه تأمین شود، هم در کرانه باختری (از سوی اردن، اسرائیل، فلسطینیان) و هم در غزه (مصر، اسرائيل، فلسطینیان،».

آنها نوشتند، اردن، از طریق تارخ و محل جغرافیایی، پیوندی ناگسستنی با کرانه باختری دارد، و مصر نیز به شکلی مشابه، با نوار غزه در پیوند است.

در این مقاله، این دو گفتند «نقش های تازه مصر و اردن می تواند در این هنگام که فلسطینیان به تنهایی قادر نبوده اند مانع از دستبرد بیشتر اسرائیل به اراضی خود شوند، کمک مؤثری باشد،»، و از هر دوی این کشورها خواستند در هرگونه مذاکرات صلح آتی میان اسرائیل و فلسطینیان مشارکت کنند.

View of old border fences on the border between Israel and Jordan, in the Jordan valley, in the West Bank on June 17, 2020. Photo by Yaniv Nadav/Flash90 *** Local Caption

تصویر: منظره مرز میان اسرائیل و اردن، دشت اردن، کرانه باختری، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰.
(Yaniv Nadav/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/top-abbas-advisers-urge-palestinian-statehood-with-soft-sovereignty/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله