اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

مسیحیان شهر متکثّر و روادار حیفا مزایای رمضان را کشف می-کنند

مانند بسیاری از اهالی مسلمان شهر حیفا، هولا حشیبون نیز هم از لحاظ معنوی، و هم از نقطه-نظر سلامت جسمی، به منافع روزه گرفتن در ماه رمضان، اعتقاد دارد.

تصویر: زن-ها در حال آماده کردن افطار در دبستان آهوا، حیفا، ۱۳ آوریل ۲۰۲۳. (Canaan Lidor/Times of Israel)
تصویر: زن-ها در حال آماده کردن افطار در دبستان آهوا، حیفا، ۱۳ آوریل ۲۰۲۳. (Canaan Lidor/Times of Israel)

با افزایش تشنج-های ناشی از درگیری میان اسرائیلی-ها و فلسطینی-ها، شهروندان مسلمان، مسیحی، و یهودی پل-های ارتباطی بینادینی ایجاد می-کنند.

مانند بسیاری از اهالی مسلمان شهر حیفا، هولا حشیبون نیز هم از لحاظ معنوی، و هم از نقطه-نظر سلامت جسمی، به منافع روزه گرفتن در ماه رمضان، اعتقاد دارد.

حشیبون که از مدیران برنامهٔ یک سازمان ناسودبر محلی است، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «اسلام انعکاس حقیقی فرهنگ عرب است، و رمضان حقیقی‌-ترین انعکاس اسلام است، و این چیزی است که ریشه-های بسیار عمیق دارد. علاوه بر این، من از سرزندگی و هشیاری که روزه-گرفتن در طول روز به آدم می-بخشد، خوشم می-آید.»

حشیبون در مراسمی که به مناسبت ماه رمضان در محله برگزار می-شد، شرکت داشت. ماه رمضان روز پنجشنبه، با عید فطر، که از مقدس-ترین اعیاد اسلامی است و به روزهٔ یکماههٔ مسلمانان که از سحر شروع شده تا غروب آفتاب ادامه می-یابد، پایان می-دهد.

این نکته اما شایان ذکر است که حشیبون خود مسلمان نیست. او به اقلیت مسیحیان حیفا تعلق دارد، که نیمی از جمعیت ۳۵ هزار نفری اعراب ساکن شهر بندری اکثریت-عرب حیفا با جمعیت ۲۸۵ هزار نفری را تشکیل می-دهند.

مشارکت او در مراسم رمضان، بخشی از روند رو-به-گسترش بیناادیانی تأثیر متقابل میان مسلمانان و مسیحیان در حیفا است که کمتر از آن سخن به میان می‌-آید. گرچه روابط میان دو جامعه [مسیحیان و مسلمانان] گاه بگاه پرتنش است، اما در هر حال شاهدی غیرمعمول بر رواداری در شهری است که به همزیستی مسالمت-آمیز میان عرب-ها و یهودیان شهر نیز می-نازد.

حشیبون، که در مرکز فرهنگی آهوا شاغل است، گفت «حیفا واقعا یک شهر متکثّر است، و نه فقط از این لحاظ که اینجا یهودیان و عرب-ها کنار هم زندگی می-کنند.» «در ایام کریسمس، بعضی همسایه-های مسلمان من هم همراه ما جشن می-گیرند. هم-گذری-های زیادی هست که شاید به نظر مذهبی بیاید، اما در ذات خود یک رویکرد خودجوش، فرهنگی، و از سر همسایگی است.»

این پدیده در آخرین دورهمی افطار – وعدهٔ غذایی که مسلمانان مؤمن که از سحرگاه چیزی نخورده و ننوشیده-اند، در پایان هر روز، هنگام غروب، با آن روزهٔ خود را وا-می-کنند – کاملاً نمایان بود.

در مراسم افطار که مرکز فرهنگی آهوا دست کم یکبار در طول رمضان برای صدها میهمان برگزار می-کند، جمعیت مسیحیان چشمگیر بود.

این مراسم هرساله در محوطهٔ باز بیرون مرکز فرهنگی و در هوای آزاد برگزار می-شود، اما امسال هوای نامناسب ایجاب می-کرد که میهمانی را در دبستان آهوا که نزدیک مرکز فرهنگی است، برگزار کنند. گرچه نام مرکز فرهنگی و دبستان یکی است، و در پروژه-هایی مانند شام افطار همکاری می-کنند، اما هر یک متعلق به مؤسسهٔ جداگانه-ای است.


نوازندگان حین نواختن موسیقی سنتی عرب در مراسم افطار دبستان آهوا، حیفا، ۱۳ آوریل ۲۰۲۳.
(Canaan Lidor/Times of Israel)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-tolerant-haifa-christians-are-discovering-ramadans-benefits/

اطلاعات بیشتر در مورد