مسابقه تاریخی فوتبال میان فلسطینیان و عربستان سعودی بی-امتیاز به پایان رسید
جستجو

مسابقه تاریخی فوتبال میان فلسطینیان و عربستان سعودی بی-امتیاز به پایان رسید

بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ اولین مسابقه میان تیمهای دو کشور است که در کرانه غربی برگزار شد.

هواداران فلسطینی فوتبال در استادیوم برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ صف کشیده اند. (HAZEM BADER/AFP)
هواداران فلسطینی فوتبال در استادیوم برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ صف کشیده اند. (HAZEM BADER/AFP)

بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ اولین مسابقه میان تیمهای دو کشور است که در کرانه غربی برگزار شد.

تصاویر

زیاد الصحافی، مدافع سعودی که برای گرفتن توپ جلو پریده و مدافع فلسطینی عبداللطیف بهادری در بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر «الرام»، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹.
(Ahmad GHARABLI / AFP)


نظمی البداوی، هافبک فلسطینی، وسط، و محمد البریق سعودی، به دنبال توپ جلو پریده، در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹.
(Ahmad GHARABLI / AFP)


هواداران فوتبال هنگام تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ زیر بانر عظیم پرچم عربستان سعودی ایستاده اند.
(Ahmad GHARABLI/AFP)


تیم ملی فوتبال فلسطینیان هنگام پخش سرود ملی ایشان در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ به احترام ایستاده اند.
(Ahmad GHARABLI / AFP)


محمد الواعظ، دروازه بان سعودی، وسط، گل را در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیان و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ میگیرد. (Ahmad GHARABLI / AFP)

روز سه شنبه تیمهای ملی عربستان سعودی و فلسطینیان، اولین دیدار خود در کرانه باختری برای بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ را هیچ به هیچ به پایان رساندند.

این مسابقه در استادیوم ملی فلسطینیان در شهر الرام، در بخشی از کرانه باختری که نزدیک به اورشلیم است اما از شهر با حصار امنیتی اسرائیل جدا شده است، برگزار شد.

تیم فلسطینی، با فریادهای تشویق استادیوم مملو از جمعیت و پرجنجال، مهمانهای باتبختر خود را عصبی کرده و چندین بار نزدیک بود گل بزنند، اما در نهایت هیچ از طرفین نتوانست امتیاز بیاورد.

با توجه به هیجان زیادی که بر سر مسابقه موجود بود و هزاران نفر در صفهایی که گاه به گاه از خط خارج میشد که به داخل بروند، ، تمام بلیطهای استادیوم ۸۰۰۰ نفری در روز مسابقه رایگان پخش شد. اخبار کانال ۱۲ اسرائیل تخمین زد که حدود ۲۰۰۰۰ نفر به شکلی خود را در استادیوم جا کرده بودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/historic-saudi-arabia-palestine-soccer-game-ends-in-scoreless-draw/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله