اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

مسؤولان اسرائیلی و بحرینی قرارداد همکاری فناوری مالی میان دو کشور امضا کردند

تصویر: عبداللطیف الزیانی وزیر خارجهٔ بحرین (راست) و ران کلین، نایب رئیس امور بین المللی ادارهٔ اوراق بهادار اسرائیل حین امضای توافق همکاری در زمینهٔ فین-تک، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳. (Courtesy)
تصویر: عبداللطیف الزیانی وزیر خارجهٔ بحرین (راست) و ران کلین، نایب رئیس امور بین المللی ادارهٔ اوراق بهادار اسرائیل حین امضای توافق همکاری در زمینهٔ فین-تک، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳. (Courtesy)

ادارهٔ اوراق بهادار اسرائیل برای هدایت و پشتیبانی نظارتی به پروژه-های فناوری مالی و استارت-آپ-های دو کشور با بانک مرکزی بحرین همکاری می-کند.

ادارهٔ اوراق بهادار اسرائيل و بانک مرکزی بحرین در راستای تمایل دو کشور به تقویت روابط تجاری، توافقی را برای همکاری و پیشبرد نوآوری و حمایت نظارتی به صنایع فناوری مالی امضا کردند.

توافق همکاری فناوری مالی، روز دوشنبه، در راستای سفر الی کوهن وزیر خارجهٔ اسرائیل به کشور حاشیهٔ خلیج فارس که این هفته به منظور تحکیم روابط اقتصادی و مدنی، شامل تکمیل توافق تجارت آزاد صورت گرفت، امضا شد.

اسرائیل و بحرین در سال ۲۰۲۰، تحت پیمان-های ابراهیمی به میانجیگری ایالات متحده، روابط عادی برقرار کردند. در همان زمان، امارات متحد عربی نیز با کشور یهودی روابط دیپلماتیک آغاز کرد. این معاهده راه را برای عادی-سازی روابط میان اسرائيل و مراکش، یک ماه بعد از آن صورت یافت، هموار کرد.

توافق همکاری، با حضور کوهن، به امضای عبداللطیف الزیانی وزیر خارجهٔ بحرین و ران کلین، نایب رئیس امور بین المللی و گسترش بازار ادارهٔ اوراق بهادار اسرائيل رسید. در راستای قرارداد همکاری، مقامات مسؤول دو کشور برای عرضهٔ هدایت و حمایت نظارتی به پروژه-های فین-تک و استارت-آپ-های دو کشور که در مرحلهٔ توسعه و مراحل اولیهٔ تأیید هستند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ناظمان هر دو بازار مالی برای ارائه و همرسانی اطلاعات در راستای پیشبرد و بکارگیری نوآوری در زمینهٔ خدمات مالی،‌ و نیز تسهیل دسترسی به مقررات نظارتی برای استارت-آپ-هایی که برای خدمات مالی خود مایل به گسترش عرصهٔ فعالیت خویش به بازارهای جهانی-اند، توافق کردند.

بانک مرکزی بحرین تنها ناظم مالی بحرین است و مسؤولیت حفظ ثبات پولی و مالی کشور پادشاهی را به عهده دارد. از آنجایی که بحرین به مثابه دری به روی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس، که به شورای همکاری-های خلیج نیز معروف است، گمان می-رود همکاری با این کشور، امتیازاتی در زمینه-های سرمایه-گذاری و همکاری تجاری همراه داشته باشد؛ شورای همکاری-های خلیج فارس، اتحادیه-ای بینادولتی و اقتصادی شامل کویت،‌عمان، قطر، عربستان سعودی، و امارات متحد عربی است.


تصویر: الی کوهن وزیر خارجهٔ اسرائیل (وسط) در ملاقات با عبداللطیف الزیانی وزیر خارجهٔ بحرین، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳. (Shlomi Amsalem/GPO)

طبق اظهار ملت استارت-آپ مرکزی، سازمان غیرانتفاعی که صنابع فناوری اسرائیل را پیگیری می-کند، کشور پادشاهی بحرین قوانین حمایتی و سیاست-های مالیاتی در عرصه-های خدمات مالی به تصویب رسانده و اکنون برای ایجاد اقتصاد مستحکم دیجیتال در فناوری سرمایه-گذاری می-کند که برای استارت-آپ-های اسرائیلی که به دنبال شرکای تجاری هستند، دورنمای جذابی است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-and-bahrain-regulators-ink-fintech-cooperation-deal/

اطلاعات بیشتر در مورد