مرور تاریخ: عرب‌ های اسرائیل که در جنگ یوم کیپور بپا نخاستند
جستجو

مرور تاریخ: عرب‌ های اسرائیل که در جنگ یوم کیپور بپا نخاستند

عرب های اسرائیل در یکی از دشوارترین دوران تاریخ اسرائیل، داوطلب شدند که جای نظامیان ذخیره یهودی را پر کنند، و در مزرعه‌ های کیبوتص ها به کار پرداختند و برای أمور دفاعی غیرنظامی نام-نویسی کردند، خون اهدا کردند، و برای کمک به رفع اضطرار مالی وقت، قرضه های دولتی خریدند.

تصویر: سربازهای اسرائیلی در صف آتش‌بس سوریه در بلندی های جولان دیده می شوند، ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳، پس از آن که باران و مه ناگهانی سرد به آنها زد. سرباز زنی که در عکس دیده می شود اپراتور رادیو است، زهاوا میزراخی. دیگر سربازان شناسایی نشده اند. (AP Photo)
تصویر: سربازهای اسرائیلی در صف آتش‌بس سوریه در بلندی های جولان دیده می شوند، ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳، پس از آن که باران و مه ناگهانی سرد به آنها زد. سرباز زنی که در عکس دیده می شود اپراتور رادیو است، زهاوا میزراخی. دیگر سربازان شناسایی نشده اند. (AP Photo)

در میدانی در نزدیکی ناصره، میزهایی را دیدم پر از نوشابه و شاندویچ و کیک، که برای لشکری‌ ها گذاشته بودند. همه جای کشور از این مناظر دیده می شد، ولی اینجا زن هایی که پشت میز بودند، عرب بودند.

همزمان که اسرائیل نیروی ذخیره خود را با شتاب برای مقابله با حمله ناگهانی سوریه و مصر در آغاز جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ برد، از ترس شورش، پلیس مرزی را به مراقبت از مناطق محصور عرب اسرائیلی گماشت.

اما عرب های اسرائیل شورش نکردند. برعکس، در یکی از دشوارترین دوران تاریخ اسرائیل، داوطلب شدند که جای نظامیان ذخیره یهودی را پر کنند، و در مزرعه‌ های کیبوتص ها به کار پرداختند و برای أمور دفاعی غیرنظامی نام-نویسی کردند، خون اهدا کردند، و برای کمک به رفع اضطرار مالی وقت، قرضه های دولتی خریدند.

برای دو دهه، از زمانی که اسرائیل در ۱۹۴۸ تأسیس شد، عرب ها تحت قوانین حکومت نظامی زندگی کرده بودند، فعالیت هاشان محدود شده بود و به شدت تحت نظر سرویس های امنیتی بودند. هنگامی که ارتش های عربی در ابتدای تولد اسرائیل به انهدام آن کوشیدند، برایشان هورا کشیده بودند و وفاداری آنها به کشور یهود، در بهترین حالت، مورد تردید بود. با این حال، در ۱۹۶۶ دولت در نواحی عربی قوانین نظامی را برچید، و برای اولین بار به ساکنان محل إحساس زندگی در شرایط عادی بخشید.

شموئل تولیدانو، مشاور نخست وزیر در أمور عربی، در مصاحبه ای در آن زمان با اشاره به هفت سال از زمان آغاز حکومت نظامی، گفته بود «در سال های اخیر در فضایی مثبت و آرام زندگی کرده اند». «یاد گرفته اند إحساس کنند می توان به عنوان اقلیتی در اسرائیل زندگی کرد».


تصویر: با شروع جنگ یوم کیپور، لشکریان اسرائیل با شتاب به سمت جبهه شمال می روند، ۷ اکتبر ۱۹۷۳.
(GPO/Eitan Harris)

در ابتدا دولت از شرکت دادن جمعیت عرب کشور در ثبات شرایط جبهه داخلی خودداری می کردند. « تولیدانو گفت «اما پس از چند روز، ما دیدیم که این رویکرد به آنها برخورده است». در هفت ناحیه عرب-نشین مراکزی برای ثبت نام داوطلبان باز شد. کلمه «جنگ» از عبارت «گواهی قرضه های جنگی» دولت که به هزاران نفر در مناطق عرب نشین فروخته شد، حذف شد. به این ترتیب، عرب های اسرائیلی توانستند بدون حمایت آشکار از جنگ علیه دولت های عرب، حمایت خود را از دولت ابراز کنند.


تصویر: دیوید الازار رئیس ستاد نیروی دفاعی، راست، در جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳.
(David Rubinger/Government Press Office)

برخی از ناظران اسرائیلی علیه اعتماد زیاد به چنین نمایش هایی از وفاداری هشدار دادند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/the-yom-kippur-war-when-israels-arabs-didnt-rise-up/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله