اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۶

جستجو

مردم که با مشاهدهٔ علائم زندگی گروگانها بخروش آمدند، با جمعیتی چندین-هزار نفری برای قرارداد [آزادی] گروگانها و علیه دولت تظاهرات کردند

تصویر: پلیس سوارهٔ اسرائیل حین پراکندن معترضان ضد-دولتی در تل آویو، ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ در هنگامهٔ جنگ اسرائیل و حماس. (Charlie Summers/Times of Israel)
تصویر: پلیس سوارهٔ اسرائیل حین پراکندن معترضان ضد-دولتی در تل آویو، ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ در هنگامهٔ جنگ اسرائیل و حماس. (Charlie Summers/Times of Israel)

راهپیمایی عظیم در قلب اورشلیم، خانوادهٔ گروگانها و معترضان ضد-دولت را گرد هم آورد؛ دهها تن بزرگراه اصلی تل آویو را مسدود کردند، با افروختن گُله-های آتش در جاده نوشتند «بس است».


بانرهایی با تصویر هرش گلدبرگ-پولین که در اسارت حماس نگاهداری می-شود در صف جلو راهپیمایی عظیم در حمایت از حصول قرارداد [ازادی] گروگانها، مرکز شهر اورشلیم، ۲۷ آوریل ۲۰۲۴.

(Charlie Summers/Times of Israel)


خانوادهٔ گروگانها و حامیان ایشان که خواهان قراردادی برای آزادی عزیزان خود هستند، در ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ بزرگراه ایالون را بند آوردند. حروف عبری عبارت «بس است» را تصویر می-کند.
(Amir Goldstein: Pro-Democracy Protest Movement)


در تظاهراتی که روز ۲۷ آوریل برای آزادی گروگانها برپا شد، خویشان و حامیان گروگانهایی که در اسارت تروریستهای حماس-اند، آتش افروخته و پرچم ملی کشور را بلند کرده-اند. (JACK GUEZ / AFP)


اینای زانگاکر، که پسرش متان در غزه اسیر است، در تظاهرات خیابان بگین تل آویو، ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ سخنرانی می-کند. (Paulina Patimer/Hostages and Missing Families Forum)


ایلاد اور، برادر درور اور که در ۷ اکتبر به اسارت حماس رفت، روز ۲۷ آوریل در مقابل جمعیت معترضان در اورشلیم سخنرانی می-کند. (Charlie Summers/Times of Israel)

شنبه-شب، پس از آنکه حماس ویدئوهای پروپاگاند بیشتری به نشانهٔ زندگی چند گروگان دیگر اسرائیلی پخش کرد، هزاران نفر در شهرهای سراسر اسرائیل برای قرارداد [آزادی] گروگانها و علیه دولت دست به تظاهرات زدند.

در تحولی که طی هفته-های اخیر رخ داد، خانواده-های گروگانها و معترضان ضد-دولتی اورشلیم به هم پیوستند تا راهپیمایی چندهزار نفری در قلب شهر براه اندازند. این تظاهرات با چندین سخنرانی در انتهای خیابان بن یهودا به پایان رسید.

همزمان در تل آویو سه تظاهرات جداگانه در نزدیکی بازارچهٔ آزریلی برگزار شد و دهها تظاهرات-کننده که جلودار ایشان خویشان گروگانها بودند، کوشیدند بزرگراه ایالون را بند بیاورند، و با افروختن گلُه-های آتش بر روی جاده عبارت «بس است» را تصویر کردند. پلیس گفت غروب شنبه هفت تن از تظاهرات-کنندگان را بازداشت کرده است.

تایمز اسرائیل در تل آویو شاهد کشکمش میان پلیس و معترضان بود که در نهایت عروس یورام متزگر، از گروگان‌های غزه، برای مدتی کوتاه بازداشت شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/galvanized-by-signs-of-life-thousands-rally-for-hostage-deal-and-against-government/

اطلاعات بیشتر در مورد