اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

«مردم ما را رها کنید»؛‌ نزدیک ۳۰۰ هزار نفر در واشنگتن برای اسرائيل و آزادی گروگان-ها راهپیمایی کردند

مردم در رژهٔ هواداری از اسرائيل، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، نشنال-مال، واشنگتن. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
مردم در رژهٔ هواداری از اسرائيل، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، نشنال-مال، واشنگتن. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

بزرگ-ترین رویداد تاریخ ایالات متحده در هواداری اسرائیل تحت مراقبت-های شدید امنیتی برگزار شد؛ هرتزوگ: «دیگر هرگز، همین حالا است»؛ رهبران کنگرهٔ ایالات متحده معترضان هوادار فلسطین را برای «انعکاس فریاد حماس» محکوم کردند.

تصاویر:


راشل گلدبرگ حین سخنرانی در هواداری از اسرائیل در واشنگتن، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳.
(Screen capture/YouTube)


معترضان در واشنگتن، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ در حمایت از اسرائیل در نشنال مال شهر واشنگتن گرد آمده-اند تا یهودی-ستیزی را محکوم کنند و خواهان آزادی گروگانها از غزه شوند. (Roberto Schmidt/AFP)


الانا زیتخیک حین سخنرانی در راهپیمایی هواداری از اسرائیل، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳. (Screen capture/YouTube)


معترضان در واشنگتن، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ در حمایت از اسرائیل در نشنال-مال شهر واشنگتن گرد آمده-اند تا یهودی-ستیزی را محکوم کنند و خواهان آزادی گروگانها از غزه شوند. (Roberto Schmidt/AFP)


شرکت-کنندگان، پلاکارد-به-دست در راهپیمایی هواداری از اسرائیل در نشنال-مال، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، واشنگتن.
(AP Photo/Mark Schiefelbein)


ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی ویدئویی از اورشلیم خطاب به حاضران راهیمایی هواداری از اسرائیل در نشنال-مال واشنگتن، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


نوآ فی دانشجوی دانشگاه کلمبیا حین سخنرانی در راهپیمایی هواداری از اسرائيل در واشنگتن دی.سی.، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳. (Screen capture/YouTube)


از چپ، مایک جانسون رئیس پارلمان، چپ؛ حکیم جفریز رهبر اقلیت پارلمان؛ چاک شومر رهبر اکثریت پارلمان؛ سناتور جانی ارنست، راست، در راهپیمایی هواداری از اسرائیل در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ در نشنال-مال واشنگتن، دست به دست داده-اند. (AP Photo/Mark Schiefelbein)


تظاهرات-کنندگان هوادار اسرائیل برای محکومیت یهودی-ستیزی و فراخوان آزادی گروگانهایی که در غزه نگهداری می-شوند، در نشنال-مال شهر واشنگتن، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، گرد آمده-اند. (Stefani Reynolds / AFP)


زنان با کاپشن‌-هایی که روی آن پوشیده از تصویر کسانی است که توسط حماس ربوده شدند، در راهپیمایی هواداری از اسرائیل در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ در نشنال-مال واشنگتن شرکت کردند. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

روز سه-شنبه نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در نشنال-مال واشنگتن در هواداری از اسرائیل شرکت کردند و خواهان آزادی گروگانهایی شدند که در دست تروریست-ها در غزه نگهداری می-شوند، با یاد هولوکاست فریاد «دیگر هرگز» سر دادند، و تهاجم ۷ اکتبر حماس را محکوم کردند.

ویلیام داروف، مدیر عامل کنفرانس رئیسان سازمان-های بزرگ یهودیان آمریکا گفت بیش از ۲۹۰ هزار نفر در راهپیمایی شرکت جستند؛ این بزرگترین گردهمایی تاریخ ایالات متحده در هواداری اسرائیل است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/let-our-people-go-nearly-300000-rally-in-washington-for-israel-hostages-release/

اطلاعات بیشتر در مورد