مراسم سبَّت پرشور عبادت کنندگان در کنیسای تازه مرمت شدهٔ اسکندریه
جستجو

مراسم سبَّت پرشور عبادت کنندگان در کنیسای تازه مرمت شدهٔ اسکندریه

در پی بزرگترین گردهمایی عبادت کنندگان یهودی در شهر اسکندریۀ مصر پس از دهه ها، مهاجران از دولت مصر خواستند دفاتر تاریخی کنیسه را منتشر کند.

۱۸۰ یهودی از سراسر جهان روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ برای بازدید از کنیسای «الیاهو هناوی» که به تازگی مرمت شده، در اسکندریه، شهری در شمال غربی مصر گرد آمدند. (Courtesy)
۱۸۰ یهودی از سراسر جهان روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ برای بازدید از کنیسای «الیاهو هناوی» که به تازگی مرمت شده، در اسکندریه، شهری در شمال غربی مصر گرد آمدند. (Courtesy)

در پی بزرگترین گردهمایی عبادت کنندگان یهودی در شهر اسکندریۀ مصر پس از دهه ها، مهاجران از دولت مصر خواستند دفاتر تاریخی کنیسا را منتشر کند.

تصاویر:


۱۸۰ یهودی از سراسر جهان روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ برای بازدید از کنیسای «الیاهو هناوی» که به تازگی مرمت شده، در اسکندریه، شهری در شمال غربی مصر گرد آمدند. (Courtesy)


۱۸۰ یهودی از سراسر جهان روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ برای بازدید از کنیسای «الیاهو هناوی» که به تازگی مرمت شده، در اسکندریه، شهری در شمال غربی مصر گرد آمدند. (Courtesy)


یهودی از سراسر جهان روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ برای بازدید از کنیسای «الیاهو هناوی» که به تازگی مرمت شده، در اسکندریه، شهری در شمال غربی مصر گرد آمدند. (Courtesy)[/caption]


تدابیر امنیتی برای مراقبت از ۱۸۰ یهودی که از سراسر جهان برای بازدید از کنیسای تازه مرمت شدهٔ الیاهو هناوی به اسکندریه، در شمال غربی مصر آمده اند، ۱۴ فوریه ۲۰۲۰. (Courtesy)

بیش از ۱۸۰ یهودی از مصریان مهاجر در آخر این هفته در اسکندریه برای بزرگداشت و بیعت دوباره با کنیسای آباء و اجدادی خود در شهر بندری مدیترانه گرد آمدند. شرکت کنندگان این مراسم را یک شبات (سبت) «بسیار بسیار پرشور» و پر از نیایش، و آوازخوانی و پایکوبی توصیف کردند.

«آلک نکامولی»، از ساکنان پیشین اسکندریه و از اعضای «شورای انجمن دانیال نبی»، سازمانی که در حفظ اماکن یهودی مصر میکوشد، و برگزارکننده مراسم فوق نیز بود، گفت برای اولین بار در طول دهه ها «بار دیگر بر صندلیهای پدرانمان نشستیم و مراسم کامل نیایش را بجای آوردیم». او گفت «بیش از چهل پنجاه سال است این ستونها شاهد طنین انداختن سرود«لخا دودی»، در چنین گردهمایی بزرگی نبوده اند».

نکامولی گفت اینده برگزاری مراسم این آخر هفته از همان لحظه ای جان گرفت که انجمن شنید دولت مصر مرمت کنیسۀ مشهور، که قدمت آن به قرن ۱۳ پیش از میلاد میرسد را بعهده گرفته است.

این عبادتگاه یکی از چند امکنه یهودی اسکندریه است که زمانی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار یهودیان در آن ساکن بودند. امروز، جامعه یهودیان شهر را تنها یک مشت بیوه زن تشکیل میدهند که دهه هفتم عمر خود را طی میکنند و تنها یکی از آنها از سلامت کافی برای حضور در مراسم عبادی برخوردار بود.


تصویر: قیصر زامیر، وسط، نوه لوانا زامیر، از مهاجران یهودی مصری، طومار تورات را در کنیسای تازه مرمت شده الیاهو هناوی در دست دارد، ۱۵ فوریه ۲۰۲۰. (Courtesy)

اگرچه قدمت بنای اصلی به قرن ۱۳ برمیگردد، عمارت کنونی کنیسا پس از تخریب آن ۱۸۵۰ در اثر آتش سوزی هنگام حمله ناپلئون به مصر بنا شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/over-180-jews-gather-in-alexandria-to-celebrate-shabbat-in-refurbished-synagogue/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله