اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۵

جستجو

مدیر بیمارستان غزه به استفادهٔ حماس از مجتمع به عنوان مرکز عملیاتی اذعان کرد

تصویر: احمد کهلوت مدیر بیمارستان کمال عدوان غزه حین بازجویی توسط شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل در ویدئویی که روز سه-شنبه ۱۹ دسامبر منتشر شد، مشاهده می-شود. (Shin Bet)
تصویر: احمد کهلوت مدیر بیمارستان کمال عدوان غزه حین بازجویی توسط شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل در ویدئویی که روز سه-شنبه ۱۹ دسامبر منتشر شد، مشاهده می-شود. (Shin Bet)

احمد کهلوت گفت پزشکان، و پرستاران از اعضای تیپ-های القسام و تیپ-های جهاد اسلامی بودند؛ سه سرباز در شمال غزه کشته شدند؛ نیروهای دفاعی یکی از مأموران اصلی پولشویی حماس را کشت.

احمد کهلوت، مدیر بیمارستان کمال عدوان جبلیه، طی بازجویی در شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل افشا کرد که بیمارستان وی در شمال غزه تبدیل به مرکز نظامی تحت کنترل حماس شده بود، و یک مدت محل نگهداری یک سرباز ربوده-شده بود.

در فیلمی که شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل و نیروهای دفاعی روز سه-شنبه منتشر کردند، احمد کهلوت مدیر بیمارستان دیده می-شود که به بازجوی اسرائیلی می-گوید حماس دفاتری در داخل بیمارستان داشت و از آنجا به عنوان پایگاهی برای فعالیتهای عملیاتی استفاده می-کرد.

طبق گفتهٔ کهلوت، که گفت از سال ۲۰۱۰ با درجهٔ سرهنگ دومی در حماس خدمت می-کرده، حدود ۱۶ عضو حماس از میان کارکنان بیمارستان، شامل پزشکان، پرستاران، و پیراپزشکان، از عوامل حماس بودند که در تیپ-های القسام، شاخهٔ نظامی سازمان تروریستی فعالیت می-کردند.

کهلوت افزود چندین عضو تیپ-های القدس جهاد اسلامی فلسطینیان نیز در بیمارستان بکار مشغول بودند.

روز ۱۲ دسامبر، وزارت بهداشت غزه که در کنترل حماس است، گفت نیروهای اسرائیل وارد بیمارستان کمال عدوان شده-اند، و نیروهای دفاعی اسرائیل نیز خبر را تأیید کرد. در طول چند روزی که پس از آن گذشت، سربازان حدود ۹۰ تن از عاملان را داخل بیمارستان بازداشت کرده و شمار زیادی تسلیحات ضبط کردند.

بنا به بیانیهٔ مشترک شاباک و نیروهای دفاعی در رابطه با این عملیات، برخی از کسانی که در بیمارستان به دام افتادند، در قتل عام ۷ اکتبر جنوب اسرائیل، که ۱۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۴۰ نفر گروگان گرفته شدند، مشارکت کرده بودند.

از کهلوت دربارهٔ عملیات حماس در داخل مجتمع بیمارستان پرسیده شد، و او گفت دفاتر کار یکی از رهبران حماس و دو تن از افسران ارشد در داخل بیمارستان قرار دارد.

کهلوت گفت «جاهایی برای افسران ارشد در بیمارستان در نظر گرفته شده. حتی یک سرباز ربوده-شده را به اینجا آوردند.» «جایی برای بازجویی، امنیت داخلی، و امنیت ویژه معین شده است. همهٔ آنها در بیمارستان خط تلفن خصوصی خود را دارند.»

اطلاعات بیشتری در بارهٔ هویت سرباز ربوده-شده و یا تاریخی که به بیمارستان منتقل شد، داده نشد.

کهلوت به بازجوی شاباک گفت «آنها در بیمارستان مخفی می-شوند زیرا معتقدند بیمارستانها محل امن هستند.» «اگر داخل بیمارستان باشند، به آنها آسیب نمی‌-رسد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gaza-hospital-director-admits-hamas-used-medical-complex-as-operational-hub/

اطلاعات بیشتر در مورد