اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه اسرائيل در مقابله با انکار هولوکاست را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامهٔ مقابله با انکار هولوکاست را تصویب کرد. از تأسیس کشور اسرائیل تا کنون هیئت این کشور تنها دو بار قادر بوده قطعنامه ای را در مجمع به تصویب برساند.

تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل رونوشت درشت نویسی شدهٔ قطعنامه که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ در مقابله با انکار هولوکاست به تصویب رسید را بالا برده و دو سوی او در مجمع عمومی بازماندگان هولوکاست ایستاده اند.  (Israel's Mission to the UN)
تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل رونوشت درشت نویسی شدهٔ قطعنامه که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ در مقابله با انکار هولوکاست به تصویب رسید را بالا برده و دو سوی او در مجمع عمومی بازماندگان هولوکاست ایستاده اند. (Israel's Mission to the UN)

از هنگام تأسیس کشور تا کنون تنها دومین بار است که قطعنامه ای به پیشگامی اسرائیل در این نهاد به تصویب رسید؛ طرح مزبور موفق گردید حمایت ۱۱۴ کشور عضو را کسب کند و به اتفاق آرا تصویب شد. تنها رأی مخالف از آن ایران بود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامهٔ مقابله با انکار هولوکاست را تصویب کرد. از تأسیس کشور اسرائیل تا کنون هیئت این کشور تنها دو بار قادر بوده قطعنامه ای را در مجمع به تصویب برساند.

قطعنامهٔ مزبور با بکارگیری یک تعریف کاربردی که «اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست» تنظیم کرده، برای انکار هولوکاست دسته بندی مشخص تعیین کرده است. همچنین مشخص کرده است که کشورهای امضاکننده چه رویکردی به این اتفاق باید داشته باشند و از شبکه رسانه های خواست مطالبی که در تعریف IHRA از این مقوله جا می گیرد را از صفحات خود حذف کنند.

صد و چهارده کشور به قطعنامهٔ A/76/L30 پاسخ مثبت دادند و تنها مخالفت خود را علناً ابراز کرد. نمایندهٔ جمهوری اسلامی، که رهبرانش سالها است تاریخچهٔ هولوکاست را انکار می کنند، مدعی شد این قطعنامه یکی دیگر از اقدامات اسرائیل در «تجاوز به رنج گذشتهد یهودیان به عنوان سرپوشی بر جنایات گستردهٔ هفتاد سالهٔ اخیر خود در منطقه است.»

با اینحال، از آنجایی که تهران موفق به پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل نشده، بعضی حقوق هیئت ایران در این نهاد سلب شده است و قادر نبود رسما به قطعنامهٔ اسرائیل رأی دهد.

در نتیجه طرح مزبور به اتفاق آرا تصویب شد.

اردان در سخنرانی پرشور خود در معرفی قطعنامه گفت «انکار هولوکاست مانند غدهٔ سرطانی گسترش می یابد. مقابل چشم ما گسترش یافته است. گسترش یافته زیرا انتخاب مردم آن بود که بی مسئولیت باشند و از پاسخگویی امتناع کنند.»


تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل حین معرفی قطعنامه مجمع عمومی در مقابله با انکار هولوکاست، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲. (Israel’s Mission to the UN)

او گفت «با کم شدن از شمار بازماندگان هولوکاست، انکار هولوکاست با سرعت وحشتناکی زیاد می شود.»

اردان در ادامه گفت «با کم شدن شمار بازماندگان، نسل های جوان تر در شبکه های اجتماعی می آموزند تا به واقعیات شک و به نیرنگ اعتماد کنند.»، و مدعی شد پلتفرم شبکه های اجتماعی «به مسئولیت خود عمل نمی کنند.»

از شبکه های اجتماعی می شنویم که می گویند «ما فقط خدمات ارائه می‌ دهیم». با این عبارات آشناییم. پیش از این هم مشابه این عبارات را شنیده ایم.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-general-assembly-adopts-israeli-resolution-aimed-at-combating-holocaust-denial/

اطلاعات بیشتر در مورد