اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

متحد نتانیاهو گفت گمان می کنم اگر مذاکرات هسته ای با تهران شکست بخورد و ایالات متحده قادر به عمل نباشد، او به ایران حمله هوایی کند

یکی از متحدان قدیمی بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون گفت گمان می کند در صورتی که ایالات متحده قرارداد جدید هسته ای با تهران نبندد و خود قادر به اقدام نباشد، نخست وزیر احتمالی آینده تأسیسات هسته ای ایران را بمباران کند.

تصویر: تزاخی هنیگبی از نماینده های درازمدت کنست در حزب «لیکود» در اخبار کانال ۱۲، ۴ نوامبر ۲۰۲۲. 
(screen capture)
تصویر: تزاخی هنیگبی از نماینده های درازمدت کنست در حزب «لیکود» در اخبار کانال ۱۲، ۴ نوامبر ۲۰۲۲. (screen capture)

«تزاخی هنیگبی» در اخبار تلویزیونی گفت مقابله با تهدید هسته ای ایران «آتشی است که در درون نخست وزیر آینده شعله می کشیده»؛ «اگر چارهٔ دیگری نباشد، یکنفر باید فرمان را دست بگیرد».

یکی از متحدان قدیمی بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون گفت گمان می کند در صورتی که ایالات متحده قرارداد جدید هسته ای با تهران نبندد و خود قادر به اقدام نباشد، نخست وزیر احتمالی آینده تأسیسات هسته ای ایران را بمباران کند.

«تزاخی هنیگبی» روز جمعه در گفتگو با اخبار کانال ۱۲ اسرائيل گفت نتانیاهو «در چنین موقعیتی، به گمان من، اقدام به انهدام تأسیسات هسته ای ایران خواهد کرد.»

هنیگبی، از نمایندگان قدیمی کنست و از وزرای پیشین که [در انتخابات مقدماتی حزبی در ردهٔ ۴۶ قرار گرفت، و] گمان نمی رود بتواند به کنست بعدی وارد شود، در گذشته نیز برای انصراف ایران از توسعهٔ تسلیحات هسته ای ایران تهدید بمباران از سوی اسرائیل را مطرح کرده است.

هنیگبی روز جمعه گفت مقابله با تهدید هسته ای ایران «آتشی است که بیش از ۲۵ در دل او شعله می کشیده است.» بنا به تخمین او اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، «اسرائيل برای اولین بار با رژیمی دارای تسلیحات هسته ای رو در رو خواهد بود،» و گفت نتانیاهو «با ایران هسته ای کنار نخواهد آمد.»

«با تخمین من، او هیچ گزینه ای نخواهد داشت [به جز بمباران تأسیسات هسته ای ایران]: داستان این است: ۱۹۸۱ : بگین؛ ۲۰۰۷: اولمرت؛ ۲۰۲۲…؛‌ [مناخم بگین نخست وزیر وقت اسرائيل بمباران ۱۹۸۱ که رآکتور هسته ای «تموز» صدام حسین در را تصویب کرد؛ اهود اولمرت نخست وزیر وقت در ۲۰۰۷ بر بمباران رآکتور هسته ای سوریه در «الکبار» نظارت داشت.]

در پاسخ به این سؤال که آیا نتانیاهو خود از چنین برنامه ای به او خبر داده، هنیگبی گفت «این ارزیابی من بر اساس ۳۵ سال آشنایی با نتانیاهو است… وقتی گزینهٔ دیگری نباشد، یک نفر باید فرمان را بدست بگیرد – و آن یکنفر نتانیاهو خواهد بود.»

هنیگبی در ژانویهٔ ۲۰۲۱ هشدار داد که اگر ایالات متحده بار دیگر به قرارداد هسته ای بازگردد، اسرائيل به برنامهٔ هسته ای ایران حمله خواهد برد.

هنیگبی آن زمان در اخبار رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو تلویزیون «کان» گفت «نتیجهٔ عملی این خواهد بود که بار دیگر اسرائيل در مقابل ایرانی که در پایان قرارداد برای ادامهٔ برنامهٔ تسلیحات خود از جهان، از جمله ایالات متحده، چراغ سبز خواهد گرفت، تنها باشد.» «و البته ما چنین اجازه ای نخواهیم داد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-ally-i-believe-hell-strike-in-iran-if-nuclear-talks-fail-us-doesnt-act/

اطلاعات بیشتر در مورد