متحد نتانیاهو معتقد است انضمام کرانه‌ی باختری «فاجعه‌» خواهد بود
جستجو

متحد نتانیاهو معتقد است انضمام کرانه‌ی باختری «فاجعه‌» خواهد بود

وزیر همکاری‌های منطقه‌ای که از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، شایعه‌های مربوط به انضمام یک‌جانبه‌ی کرانه‌ی باختری را انکار کرد و گفت چنین اقدامی برای کشور «فاجعه‌» به بار خواهد آورد.

زاچی حنیگ‌بی، وزیر همکاری‌های منطقه‌ای
زاچی حنیگ‌بی، وزیر همکاری‌های منطقه‌ای

زاچی حنیگ‌بی، گسترش یک‌جانبه‌ی حاکمیت را منتفی می‌داند؛ هرتزوگ خواهان رفراندوم شد تا معلوم شود آیا کشور مایل به تشکیل «اسراطین» است یا نه.

زاچی حنیگ‌بی، وزیر همکاری‌های منطقه‌ای که از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، شایعه‌های مربوط به انضمام یک‌جانبه‌ی کرانه‌ی باختری را انکار کرد و گفت چنین اقدامی برای کشور «فاجعه‌» به بار خواهد آورد.

نفتالی بنت، رئیس حزب خانه‌ی یهود بارها خواهان آن شده است که ۶۰٪ از کرانه‌ی باختری، منطقه‌‌ی سی، که اسرائیل بر آن امور امنیتی و شهروندی آن کنترل دارد و بیشتر شهرک‌ها نیز آنجا ساخته‌ شده‌اند را به انضمام اسرائیل درآورد. روز پنجشنبه وی تصریح کرد که سیاست دولت، پس از رسمیت‌یافتن ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه این خواهد بود که شهرک بزرگ معال آدونیم را به انضمام درآورد.

رئیس حزب اتحاد صیون، ایتسخاک هرتزوگ طی سخنرانی در مراسم فرهنگی در حیفا روز شنبه گفت آنها که از انضمام حمایت می‌کنند «مردم را با دروغ‌هایی نظیر این که ما قادریم منطقه‌ی سی را ضمیمه‌ی کشور کنیم و جهان نیز چنین اجازه‌ای خواهد داد، مغزشویی می‌کنند».

هرتزوگ گفت چنین عملی شباهت به واقعیتی خواهد داشت که جنگ‌های داخلی در سوریه و بوسنی بوجود آوردند.

وی روز جمعه‌ دعوت حزب خود از دولت به رفراندوم در تعیین سرنوشت کرانه‌ی باختری تکرار کرد.

وی گفت «پیشنهاد من، برگزاری انتخابات و رفراندوم است تا ببینیم آیا ما آمادگی داریم سه میلیون فلسطینی را به انضمام در آوریم و ملتی عرب-یهودی، یعنی یک اسراطین تشکیل دهیم یا نه».

پس از آن که همه‌پرسی‌ای که از سوی رادیو اسرائیل انجام شد نشان که یک/سوم اسرائیلی‌ها مایل‌اند منطقه‌ی مورد بحث، به انضمام اسرائیل درآید، هرتزوگ روز جمعه از بنت را دعوت به حمایت از رفراندوم کرد.

وبسایت اخبار ملی اسرائیل از هرتزوگ نقل کرده است که «بنت، اگر اینقدر مطمئن هستی (که مردم تمایل به انضمام دارند)، طعنه و کنایه را کنار بگذار، بیا همین حالا رفراندوم بگذارند و ببینیم آیا مسیر ما به سمت یک‌کشور برای دو ملت یا دو کشور برای دو ملت است».

اتان بروشی، نماینده‌ی کنست از حزب اتحاد صیون نیز در انعکاس گفته‌های هرتزوگ گفت بنا به همه‌پرسی رادیو اسرائيل (۶۰درصد از مردم اسرائيل از تشکیل کشور فلسطین در یکی از مرزها، و در نیز از ابقای کشور یهودی و دموکراتیک اسرائيل حمایت کرده‌اند.

بروشی همچنین گفت «اگر بنت و دوستان راست‌کیش‌اش که دولت را قبضه کرده‌اند باور دارند طرح آنها حمایت اکثریت را دارد، دعوت می‌کنم در روزهای آینده به من بپیوندند تا رفراندومی در این‌باره برگزار کنیم. یک بار دیگر (با این همه‌پرسی) تأکید شد که حمایت از راه‌حل دو کشور برای دو ملت و مخالفت با یک کشور دوملیتی، ملاحظات حزبی را به هم‌ می‌ریزد، و از سوی اکثر شهروندان کشور استقبال می‌شود».

به گزارش رادیو اسرائيل، نمایندگان جناح راست، از جمله بزالل اسموتریچ از حزب خانه ی یهود و یوئا کیش از حزب لیکود، از نتیجه‌ی همه‌پرسی استقبال کردند و گفتند که در وهله‌ی نخست معال آدومیم را جزو قلمرو کشور قرار خواهند داد، که در شرق اورشلیم قرار دارد، و در زمانی دیگر حاکمیت اسرائیل را به تمامی شهرک‌های کرانه‌ی باختری گسترش خواهند داد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله