اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

ماهوارهٔ ساخت اسرائیل برای مشتری سنگاپوری به هوا پرتاب شد

پلتفرم اکتشافی DS-SAR از مرکز فضایی هند پرتاب شد؛ بنا به گزارش، قرار است برای آژانس-های دولتی تصویر تهیه کند.

یک ماهوارهٔ اکتشافی ساخت اسرائیل روز یکشنبه از هند به فضا پرتاب شد و آزمون-های اولیه نشان می-دهد بی-هیچ عیب و نقصی عمل می-کند.

ماهوارهٔ DS-SAR برای «آژانس علوم و فناوری دفاعی سنگاپور» و گروه مهندسان « ST Elecrtronic» آن کشور در «صنایع هوافضای اسرائیل» ساخته شد. این ماهواره در ساعات سحرگاهی از Sriharikota در هند به هوا پرتاب شد، و روی یک راکت انتقالی هندی به فضا منتقل شد.

صنایع هوافضای اسرائیل در بیانیه-ای گفت DS-SAR «با موفقیت پرتاب شد – و وارد مدار زمین گردید.»

همچنین اشاره کرد که «ماهواره مأموریت فضایی خود را آغاز کرد و آولین آمار را به ایستگاه زمینی ارسال نمود.»

مهندسان صنایع هوافضای اسرائيل شماری آزمون بر روی ماهوارهٔ مزبور انجام داده و عملکرد درست آن را تصدیق نمودند.

صنایع هوافضای اسرائيل گفت «ماهوارهٔ مزبور در مدار زمین آزمون-هایی از پیش-تعیین-شده را آغاز کرده و پس از اتمام، رسماً به مشتریان سنگاپوری، DSTA و ST Electronics تحویل داده خواهد شد.»

صنایع هوافضا همچنین گفت حس-گرهای SAR که بر این ماهواره سوارند، امکان جمع-آوری طیف گسترده-ای از آمار «از لحاظ نواحی تحت پوشش و وضوح تصاویر، روز یا شب، و در انواع آب و هوا» را ممکن می-سازند.

صنایع هوافضا به جزئیات مأموریت DS-SAR اشارهٔ بیشتری نکرد اما گفت بر اساس تجربیاتی که از ساختOptSat برای ایتالیا و ماهوارهٔ TecSAR برای آذربایجان بدست آمد، ساخته شد. TecSAR نیز از هند به فضا پرتاب شد، اما OptSat از ایتالیا پرواز کرد.

هر دوی آنها ماهواره-های اکتشافی نظامی-اند.

بنا به گزارش-هایی که در The Strait Times، روزنامهٔ انگلیسی زبان در سنگاپور منتشر شد، این ماهواره برای آژانس-های گوناگون سنگاپوری تصویر تهیه می-کند.

در کل هفت ماهوارهٔ سنگاپوری در محموله پرتاب شدند، که بزرگترین آنها DS-SAR، ۳۶۲ کیلوگرم (۸۰۰ پوند) وزن دارد.

https://www.timesofisrael.com/israeli-built-satellite-blasts-into-space-for-singaporean-customers/

اطلاعات بیشتر در مورد