اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

مانور واحد دفاع سایبری نیروهای دفاعی اسرائيل بهراه لشکر سایبری ایالات متحده

ارتش اسرائیل روز شنبه گفت «واحد مشترک دفاع سایبری (JCDD)» و لشکر سایبری ایالات متحده در هفته ای که گذشت مانور مشترک برگزار کردند.

در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد، یک افسر لشکر سایبری ایالات متحده و یک افسر واحد مشترک دفاع سایبری اسرائیل در مقر لشکر سایبری ایالات متحده در ایالات متحده مشاهده می شوند.
(Israel Defense Forces)
در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد، یک افسر لشکر سایبری ایالات متحده و یک افسر واحد مشترک دفاع سایبری اسرائیل در مقر لشکر سایبری ایالات متحده در ایالات متحده مشاهده می شوند. (Israel Defense Forces)

ارتش گفت تمرینات مشترک این هفته شامل آموزش «انواع چالش های دفاع سایبری» است.

ارتش اسرائیل روز شنبه گفت «واحد مشترک دفاع سایبری (JCDD)» و لشکر سایبری ایالات متحده در هفته ای که گذشت مانور مشترک برگزار کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت این مانور شامل آموزش «انواعی از چالش های دفاع سایبری» بود.

نیروهای دفاعی اسرائیل افزود «این مراسم مشارکت استراتژیک میان دو ارتش را به نمایش می گذارد که به هر دو امکان حصول یک شبکه سایبری برتر می دهد.»

واحد مشترک دفاع سایبری اسرائیل بخشی از «ادارهٔ روابط سایبری و دفاعی» ارتش است. این واحد، نهاد فناوری عملیاتی ارتش است و مسؤولیت ارائهٔ نیازهای دفاعی ارتش و تمامی واحدهای ارتشی از حمله های سایبری را بعهده دارد.

طبق اظهار ارتش، این مانور در تأسیسات لشکر سایبری ایالات متحده واقع در ایالات متحده انجام شد، و ششمین مانور مشترک از نوع خود میان JCDD و لشکر سایبری ایالات متحده است.

«سرلشگر لیور کارملی»، فرمانده ادارهٔ دفاع سایبری اسرائیل گفت «فضای سایبری در حال تغییر است و به میدان جنگی جهانی هر روزه تحول می یابد، و دولت ها، و نهادهای خصوصی و غیرنظامی را تهدید به آسیب می کند.»

اوایل ماه جاری اسرائیل با هدف به حداقل رساندن آسیب به بانک ها و بازارهای مالی، در رأس تمرینات عظیم ده روزهٔ ده کشور، مانوری از حمله سایبری علیه سیستم مالی جهانی از سوی عاملان «ماهر» برگزار کرد.

وزیر دارایی اسرائیل، بهمراه وزیر خارجه سناریوی مانور فوق را هماهنگی و راهبری کرد و گفت این «بازی جنگی» اولین از نوع بود.

در این تمرینات چندین سناریوی گوناگون، از جمله راه یافتن اطلاعات حساس بهمراه اطلاعات ساختگی روی دارک-وب، و در نتیجه ایجاد آشوب در بازار مالی جهانی شبیه سازی شد.

نمایندگان از کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، امارات متحد عربی، آلمان، ایتالیا، اتریش، سوئیس، هلند، تایلند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در این مانور مشارکت داشتند.

این مانور شامل «انواع حمله می شد که بر مبادلات ارز جهانی و بازار اوراق قرضه، نقدینه، امانت و صحت داده های اطلاعاتی و مبادلات میان واردکنندگان و صادرکنندگان تأثیر می گذارد.»

مقامات اسرائیلی گفتند عملیات بین المللی فوق تنها راه مقابله با تهدید حمله های عظیم سایبری بوده است.

اداره ملی سایبری اسرائيل در ماه اکتبر با صدور هشدار عمومی به تجار و مشاغل کشور از احتمال حمله های سایبری خبر داد و گفت کشور با موج افزوده ای از اقدام به هک مواجه شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-cyber-defense-unit-holds-drill-with-us-cyber-command/

اطلاعات بیشتر در مورد