اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

لپید: کشورهای اروپایی نمی توانند تهدیدات دیگر ایران در کنار برنامه هسته ای را از نظر بیندازند

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو در کنار همتای آلمانی خود بر این نکته تأکید ورزید که اروپا می بایست بداند که برنامه هسته ای ایران تنها یک وجه از خطری است که تهران برای جهان ایجاد می کند.

تصویر: «آنالینا بئرباک» وزیر خارجهٔ آلمان، چپ، و یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل، راست، در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو، ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Miri Shomonovich/GPO)
تصویر: «آنالینا بئرباک» وزیر خارجهٔ آلمان، چپ، و یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل، راست، در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو، ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Miri Shomonovich/GPO)

وزیر خارجهٔ آلمان بر تعهد کشور خود به امنیت اسرائیل تأکید کرد و گفت قرارداد هسته ای ایران در راستای تقویت کشور یهود است.

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو در کنار همتای آلمانی خود بر این نکته تأکید ورزید که اروپا می بایست بداند که برنامه هسته ای ایران تنها یک وجه از خطری است که تهران برای جهان ایجاد می کند.

لپید گفت «همچنین، کشورهای E3 نمی توانند تهدیدی که ایران فرای برنامه هسته ای خود ایجاد می کند را نادیده بگیرند.» استناد او به کشورهای اروپایی است که در مذاکرات قرارداد هسته ای ایران مشارکت دارند. «ایران همان حزب الله است در شمال؛ ایران، حماس است در جنوب؛ ایران صادرکننده ترور از یمن به بوئنوس آیرس است.»

لپید افزود در ملاقاتی که پیش از کنفرانس مطبوعاتی با «آنالینا بئرباک» داشته، از تلاش سازمان های حقوق بشری که کوشیده اند به اسرائیل برچسب آپارتاید بزنند، گفته است.

او گفت «این کارزار بخشی از کارزار بزرگتری است.» «زیر پا نهادن حق موجودیت اسرائيل در جایگاه وطن یهودیان جهان، هدف چه کسی است؟»

بئرباک که در کنفرانس مطبوعاتی به آلمانی سخن می گفت، به تعهد آلمان به امنیت اسرائیل تأکید نمود و آن را «علت وجودی» کشور خود نامید.

بئرباک گفت برلین باور دارد که قرارداد هست های با ایران تهدیدی که اسرائیل با آن مواجه است را کاهش می دهد. «در غیر اینصورت، ما وارد این مذاکره نمی شدیم.»

طبق اظهار وزارت خارجه، کنفرانس مطبوعاتی در آخرین دقایق به علت تداخل برنامه های نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل که پس از وزیر خارجه لپید با بئرباک جلسه داشت، از اورشلیم به تل آویو منتقل شد.


تصویر: آنالینا بئرباک وزیر خارجه آلمان، چپ، و یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائيل، راست، حین گفتگو در تل آویو،؛ ۱۰ فوریه ۲۰۲۲. (Miri Shomonovich/GPO)

ایران و قدرت های p5+1 اکنون در دور ۹ مذاکرات در وین هستند که از آوریل ۲۰۲۱ آغاز شد و برخی با خوشبینی می گویند که مذاکرات در مراحل آخر است.

وزیر خارجهٔ آلمان سپس با اشاره به مسألهٔ مناقشه اسرائيل و فلسطینیان در کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد که کشور وی «اطمینان دارد که راه حل دو کشور برای دو ملت همچنان بهترین چاره است.»

گرچه بئرباک از مقررات اخیر دولت اسرائيل که در راستای جلب اعتماد فلسطینیان انجام شد تقدیر کرد اما گفت آلمان شهرک ها را «مخرب و متناقض با قوانین بین المللی بشمار می آورد.»

او همچنین تصریح کرد که متوهم نیست و می داند چارهٔ فوری برای این مناقشه در کار نخواهد بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-european-countries-cannot-ignore-iranian-threats-besides-nuclear-program/

اطلاعات بیشتر در مورد