اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۶۰

جستجو

لپید: وظیفهٔ اخلاقی اسرائیل است که شمار بیشتری غیریهودی به کشور راه دهد؛ صحنه های «غیرقابل بخشش» فرودگاه

«یائیر لپید» وزیر خارجه اسرائيل روز یکشنبه گفت اسرائيل «وظیفهٔ اخلاقی» دارد که به شمار بیشتری پناهندهٔ غیریهودی که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می گریزند اجازهٔ ورود به کشور بدهد. با توجه به انتقادهای روزافزون از تصمیم «آیلت شاکد» وزیر کشور بر تعیین حد مجاز ورود پناهنده به اسرائیل، از مدیریت وضعیت پناهندگان ورودی به فرودگاه بن گوریون شدیدا انتقاد کرد.

تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه اسرائيل در گذرگاه «سیرت» در مروز رومانی با اوکراین، ۱۳ مارس ۲۰۲۲. 
(Government Press Office)
تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه اسرائيل در گذرگاه «سیرت» در مروز رومانی با اوکراین، ۱۳ مارس ۲۰۲۲. (Government Press Office)

وزیر خارجهٔ اسرائيل در بازدید از ناحیهٔ مرزی رومانی و اوکراین گفت کشور وی باید بسیار بیش از این سخی باشد؛ «کاریف» نماینده کنست از حزب «کار»: تعیین حد مجاز ورود پناهنده ریشه در «ایدئولوژی ملی گرایی» دارد.

«یائیر لپید» وزیر خارجه اسرائيل روز یکشنبه گفت اسرائيل «وظیفهٔ اخلاقی» دارد که به شمار بیشتری پناهندهٔ غیریهودی که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می گریزند اجازهٔ ورود به کشور بدهد. با توجه به انتقادهای روزافزون از تصمیم «آیلت شاکد» وزیر کشور بر تعیین حد مجاز ورود پناهنده به اسرائیل، از مدیریت وضعیت پناهندگان ورودی به فرودگاه بن گوریون شدیدا انتقاد کرد.

لپید در بازدید از گذرگاه سیرت در ناحیهٔ مرزی رومانی با اوکراین گفت «ما درها و دلهامان بروی کسانی که داروندار باخته اند، نخواهیم بست.» «۹ میلیون نفر ساکن اسرائيل اند و هویت یهودی ما با ورود چندهزار پناهندهٔ بیشتر آسیب نخواهد دید.»

لپید اسرائيل را فراخواند که در پذیرش آنان که از جنگ گریخته اند، بسیار «بسیار سخاوتمندتر» باشد، اما همچنین اذعان کرد که «پذیرش شمار نامحدود پناهنده غیرممکن است.»

او گفت «دولت توازن مطلوب را خواهد یافت.»

لپید گفت «آنچه غیرقابل بخشش و غیرقابل قبول است اشتباهاتی است که در رابطه با پناهندگانی که تا اسرائيل آمده بودند، مرتکب شدیم.» «صحنهٔ زن سالمند و دخترش که کف سالن فرودگاه بن گوریون خوابیده بودند، نباید تکرار شود.»

لپید برای سفری دیپلماتیک و مذاکره با رهبران ایشان دربارهٔ تجاوز نظامی روسیه، و نیز روابط دوجانبه با اسرائيل به رومانی و اسلواکی، که هر با اوکراین مرز مشترک دارند، رفته است.

محدودیتی که اسرائیل از ماه گذشته، هنگام اشغال اوکراین توسط روسیه بر ورود پناهنده های غیریهودی اوکراینی که تحت «قانون بازگشت» بطور اتوماتیک شامل مهاجرت به اسرائیل نمی شوند، مجادلات زیادی در کشور برانگیخته است و منتقدان داخل و خارج کشور این سیاست را به شکل اسف انگیزی نارسا دانسته و محکوم کرده اند. قانون بازگشت، به هر کسی که پدرومادر یا پدربزرگ و مادربزرگ یهودی داشته باشد را شهروندی اسرائیل اعطا می کند.

چندین مقام رسمی، از جمله وزیر کابینه و اعضای کنست از اسرائیل خواستند سیاست مهاجرتی خود را تسهیل بخشد و به شمار بیشتری از پناهنده های غیریهودی اوکراینی اجازهٔ ورود به کشور بدهد.

Finance Minister Avigdor Liberman speaks at a conference of the Israeli newspaper “Makor Rishon” at the International Convention Center in Jerusalem, February 21, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption

تصویر: آویگدور لیبرمن وزیر دارایی حین سخنرانی در کنفرانس روزنامهٔ اسرائیلی «ماکور پیشون» در مرکز کنوانسیون بین المللی در اورشلیم، ۲۱ فوریه ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

«آویگدور لیبرمن» وزیر دارایی گفت اسرائیل می بایست به پناهنده هایی که به مرز کشور می رسند اجازهٔ ورود بدهد، و به پایگاه خبری والا گفت «صدای گلوله که بلند می شود می بایست تمام کسانی که جان خود را برداشته و فرار کرده اند را راه بدهیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-says-israel-has-moral-duty-to-let-in-more-non-jewish-refugees/

اطلاعات بیشتر در مورد