اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

لپید مُصِر است اسرائیل به مقررات وضع موجود تپهٔ معبد مقدس متعهد باشد: «حق ورود فقط با غیرمسلمانان است»

یائیر لپید وزیر خارجه در پاسخ به خشونت های فزاینده در مجتمع مذهبی متشنج، بار دیگر به تعهد اسرائیل به حفظ وضع موجود تپهٔ معبد مقدس و تداوم ممانعت از ورود غیرمسلمانان از برگزاری مراسم عبادی در آن محل تأکید کرد.

تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه حین گزارش توجیهی به خبرنگاران در وزارت خارجه، اورشلیم، ۲۴ آوریل ۲۰۲۲. 
(Shlomi Amsalem/GPO)
تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه حین گزارش توجیهی به خبرنگاران در وزارت خارجه، اورشلیم، ۲۴ آوریل ۲۰۲۲. (Shlomi Amsalem/GPO)

وزیر خارجه معتقد است در سیاست ممنوعیت ورود زائران یهودی به نقطهٔ پرتشنج «تغییر حاصل نشود»، گرچه ممکن است گاه بگاه کسی مخفیانه وارد شود؛ می گوید موضوع اصلی ناآرامی های اورشلیم، تحریکات حماس است.

یائیر لپید وزیر خارجه در پاسخ به خشونت های فزاینده در مجتمع مذهبی متشنج، بار دیگر به تعهد اسرائیل به حفظ وضع موجود تپهٔ معبد مقدس و تداوم ممانعت از ورود غیرمسلمانان از برگزاری مراسم عبادی در آن محل تأکید کرد.

در هفته های گذشته، دولت اسرائیل بر سر مدیریت ورود بازدیدکنندگان یهودی به مکان مقدس هدف انتقاد فلسطینیان، متحدان مسلمان، و شرکای خود در دولت ائتلاف قرار گرفته است.

بعدازظهر یکشنبه لپید در گزارشی به خبرنگاران خارجی در دفتر خود در وزارت خارجه در اورشلیم گفت «اسرائیل به حفظ وضع موجود در تپهٔ معبد مقدس متعهد است.» «مسلمانان در این محل عبادت می کنند و غیرمسلمانان فقط برای بازدید می روند. هیچ تغییری نکرده، و هیچ تغییر نخواهد کرد.»

گرچه اسرائيل در انظار عمومی به این سیاست متعهد است، اما شکایت فلسطینیان این است که در عمل، برخی از بازدید کنندگان یهودی تپهٔ معبد مقدس عبادت هم می کنند. شنبه شب، «نخمان شای» وزیر امور جوامع یهودی خارج از کشور در مصاحبه ای با رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» تأیید کرد که در اجرای وضع موجود «کوتاهی هایی» صورت گرفته است.

شای در گفتگو با شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» گفت «شمار بسیار بیشتری از یهودیان به تپهٔ معبد مقدس می روند. برخی از ایشان در طول مسیر توقف کرده و نیایش می کنند، که البته ممنوع است.»

لپید در پاسخ به سؤال «تایمز اسرائيل» در خصوص سخنان وزیر امور جوامع یهودی خارج از کشور گفت «اشتباه به عرض «شای» رسانده اند» و افزود «درهرحال، شاید گاه بگاه کسی مخفیانه وارد شود.»


تصویر: به تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۲، فلسطینیان در نماز جمعه، ماه مبارک رمضان، ساعاتی پس از درگیری پلیس با متعرضان حاضر در تپهٔ معبد م قدس در شهر قدیم اورشلیم در حال شعار دادن با پرچم‌های حماس مشاهده می شوند.
(AP Photo/Mahmoud Illean)

لپید گفت که در راستای سیاست رسمی اسرائیل، به مأموران پلیس که بر اجرای نظم در تپهٔ معبد مقدس نظارت دارند، دستور داده شده از عبادت یهودیان در محل ممانعت شود. با اینحال، لپید گفت با احترام به سیاست کنونی، او معتقد است که سیاستی که از مانع از عبادت یهودیان در قلمرو کشور یهود می شود، سیاست بی نقصی نیست.

لپید گفت، «این را هم بگویم که من با این نظریه که می گوید یهودیان در کشور اسرائيل از آزادی دینی برخوردار نیستند، و یهودیان از ورود به مکان مقدس محروم هستند، مشکلی ندارم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-reaffirms-israels-official-commitment-to-maintaining-temple-mount-status-quo/

اطلاعات بیشتر در مورد