اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

لپید: رئیس جمهور ایدهٔ من برای تشکیل پانل اصلاحات «متعادل» قضایی را در نظر می-گیرد

یائیر لپید، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین روز دوشنبه گفت از ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل خواسته است کمیسیونی برای تنظیم اصلاحات قضایی «متعادل» -برخلاف طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاحات رادیکال دولت- تشکیل دهد و رئیس جمهور پذیرفته است که این ایده را بررسی کند.

تصویر: یائیر لپید نخست وزیر وقت و ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهور، چپ، در مراسم یادبود ۲۷ سال ترور ایسخاک رابین در گورستان تپهٔ هرتصلیه، ۶ نوامبر ۲۰۲۲. (Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: یائیر لپید نخست وزیر وقت و ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهور، چپ، در مراسم یادبود ۲۷ سال ترور ایسخاک رابین در گورستان تپهٔ هرتصلیه، ۶ نوامبر ۲۰۲۲. (Olivier Fitoussi/Flash90)

هرتزوگ تصدیق کرد که در راستای جلوگیری از «بحران تاریخی قانون اساسی» بر سر طرح بازسازی قضایی که دولت ائتلاف در برنامه دارد، با «همهٔ عوامل مربوط» در ارتباط بوده است؛‌ گانتز تظاهرات عظیم تأثیر داشته است.

یائیر لپید، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین روز دوشنبه گفت از ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل خواسته است کمیسیونی برای تنظیم اصلاحات قضایی «متعادل» -برخلاف طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاحات رادیکال دولت- تشکیل دهد و رئیس جمهور پذیرفته است که این ایده را بررسی کند.

هرتزوگ تصدیق کرد که در راستای تلاش-های موجود در جلوگیری از «بحران تاریخی قانون اساسی» بر طرح-های دولت ائتلاف که اختیارات نظام قضایی را بسیار محدود می-کند و تقریباً تمام قدرت را در دست اکثریت سیاسی قرار می-دهد، با لپید گفتگو کرده است.

لپید در جلسهٔ حزب «یش عتید» در کنست گفت «به رئیس جمهور هرتزوگ پیشنهاد کرده است با تشکیل کمیتهٔ ریاست جمهوری، توصیه-های متعادل و منطقی در راستای بهبود نظام قضایی تنظیم کرده و توازن مناسب میان شاخه-های قانونگذاری و دادگستری بیابد.»

لپید گفت هرتزوگ «پیشنهاد مورد بررسی قرار داد» و به گمان او چنین کمیته-ای تشکیل خواهد شد. لپید گفت «امیدوارم و یقین دارم این کمیته تشکیل خواهد شد و از انهدام دموکراسی ما و افتراق وحشتناک میان مردم اسرائیل جلوگیری خواهد کرد.»

دفتر هرتزوگ در بیانیه-ای تعامل هرتزوگ با لپید و دیگران را تصدیق کرده و گفت «رئیس جمهوری اسرائیل به امید حصول تفاهمی گسترده، در راستای گفتگویی محترمانه در یک طیف گسترده، به تلاش خستگی-ناپذیر خود برای تعامل با تمامی عاملان مربوطه ادامه می-دهد.»

طرح-های دولت ائتلاف که توسط یاریف لیوین وزیر دادگستری رونمایی شد، اختیارات دیوان عالی دادگستری در ردّ قوانین و تصمیمات دولتی را بطور جدی محدود می-کند، و با «مادهٔ ابطال» به کنست امکان می-دهد قوانین رد شده را با اکثریت حداقلی ۶۱ رلی از نو وضع کند؛ کنترل کامل گزینش قضات را به دولت می-سپارد؛ از آزمون «انطباق و تعادل» دیوان عالی در ارزیابی قوانین و تصمیمات دولت جلوگیری می-کند، و به وزرا اجازه می-دهد بجای مشورت با مشاوران تحت نظارت وزارت دادگستری، خود مشاوران خود را منصوب کنند.


تصویر: یائیر لپید رهبر حزب «یش عتید» در جلسهٔ حزبی خود در کنست، ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳.
(Yonatan Sindel/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد