اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

لپید در مراسم گروه LGBTIAQ+ حضور یافت، و گفت «بخش اعظم مردم با ما هستند»

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در گردهمایی جمعیت LGBTIAQ+ سخنرانی کرد. او گفت این اولین بار است که یک نخست وزیر در-قدرت اسرائیل در مراسم رسمی جامعهٔ همجنسگرایان شرکت می کند.

تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل حین سخنرانی در بیستمین سالگرد تأسیس سازمان «جوانان همجنسگرای اسرائیل»، ۲۷ اوت ۲۰۲۲. (Elad Gutman)
تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل حین سخنرانی در بیستمین سالگرد تأسیس سازمان «جوانان همجنسگرای اسرائیل»، ۲۷ اوت ۲۰۲۲. (Elad Gutman)

لپید به سازمان جوانان همجنسگرا، که به گفتهٔ او اولین مراسم رسمی این جامعه است که یک نخست وزیر در-قدرت در آن حضور می یابد، گفت «جزو حقوق بنیادین هر فرد است که دارای فرزند شود و تشکیل خانواده بدهد.».

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در گردهمایی جمعیت LGBTIAQ+ سخنرانی کرد. او گفت این اولین بار است که یک نخست وزیر در-قدرت اسرائیل در مراسم رسمی جامعهٔ همجنسگرایان شرکت می کند.

لپید در مراسم بیستیمن سالگرد بنیاد سازمان «جوانان همجنسگرای اسرائيل» که در حمایت از جامعهٔ LGBTIAQ+ کشور فعالیت می کند، گفت «این حق بنیادین هر فردی است که دارای فرزند شود و تشکیل خانواده دهد.» طبق گزارش رسانهٔ عبری وای-نت، سازمان فوق نیز اشاره کرد که حضور لپید در مراسم، اولین مورد از شرکت یک نخست وزیر در-قدرت در گردهمایی سازمان است و نقطهٔ عطف مهمی بشمار می رود.

لپید افزود، «دولت اسرائیل علیه هرگونه نمایش خشونت و یا نفرت علیه جامعه [ی LGBTIAQ+] می ایستد.» «هیچ کس هیچ حقی بر تن شما ندارد، و مطلقا هیچ حقی بر احساسات شما ندارد.»

نخست وزیر اسرائيل گفت بخش عظیمی از مردم اسرائیل حامی برابری حقوق ازدواج برای افراد همجنس هستند. حق ازدواج افراد همجنس هنوز در اسرائیل به رسمیت شناخته نشده، و همه-پرسی سال ۲۰۱۹ حاکی است ۷۸ درصد مردم معتقدند ازدواج افراد همجنس و عقد رسمی ایشان می بایست قانونی شود.

لپید، دیگر سیاستمداران را متهم کرد که از حمایت از تغییر «می ترسند»، و گفت «اگر بخش اعظم جمعیت حامی ما هستند، چرا همهٔ لوایح ما بر سر این موضوع یا زمین می خورد یا گیر می کند؟ چرا من اولین نخست وزیر اسرائیل هستم که به مراسم جامعهٔ همجنسگرایان می آیم؟»

لپید افزود «مأموریت به عنوان کسانی که به کرامت انسانی و برابری حقوق همه معتقدیم آن است که به همان اندازهٔ همجنسگراستیزها و نژادپرست ها فریاد بزنیم و بجنگیم. آنها دارند در این جنگ می بازند. آنها همجنسگراستیز و نژادپرست باقی خواهند ماند، اما کودکانشان به راه ایشان نخواهند رفت.»

دولت لپید و نخست وزیر وقت، نفتالی بنت، تا هنگام سقوط در ماه ژوئن و دعوت به انتخابات جدید، فعالیت گسترده ای در زمینهٔ حقوق همجنسگرایان نکرده بود. گرچه «نیتزان هورویتز» وزیر بهداشت و حزب جناح چپی او «مرتز»، سیاست مرکزی خود را بر برابری حقوقی جامعهٔ LGBTIAQ+ پایه نهاد، اما احزاب گوناگون ائتلاف معمولا در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-attends-event-for-lgbtq-group-most-of-the-public-is-with-us/

اطلاعات بیشتر در مورد