لپید برای مقابله با ایران چشم انداز منطقه ای«اتحاد زندگی» را طرح کرد
جستجو

لپید برای مقابله با ایران چشم انداز منطقه ای«اتحاد زندگی» را طرح کرد

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائيل، در سفر ماه گذشته به مراکش بدنبال عادی سازی روابط اورشلیم و رباط که سال گذشته صورت گرفت، ضمن سخنرانی در هتل کازابلانکا چشم انداز ائتلافی را مطرح کرد که در سایهٔ آن امید به آینده و رفاه به منطقه راه خواهد یافت.

تصویر: یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل حین سخنرانی در مراسمی بهمراه «ناصر بوریتا» وزیر خارجهٔ مراکش در رباط، ۱۱ اوت ۲۰۲۱. (Shlomi Amsalem/GPO)
تصویر: یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل حین سخنرانی در مراسمی بهمراه «ناصر بوریتا» وزیر خارجهٔ مراکش در رباط، ۱۱ اوت ۲۰۲۱. (Shlomi Amsalem/GPO)

طبق طرح بلند پروازانهٔ وزیر خارجه اسرائیل محوری از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس گسترش خواهد یافت، اما آیا قادر به تحقق آن خواهد بود؟

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائيل، در سفر ماه گذشته به مراکش بدنبال عادی سازی روابط اورشلیم و رباط که سال گذشته صورت گرفت، ضمن سخنرانی در هتل کازابلانکا چشم انداز ائتلافی را مطرح کرد که در سایهٔ آن امید به آینده و رفاه به منطقه راه خواهد یافت.

لپید در گفتگو با خبرنگاران گفت «در اساس، آنچه اینجا در حال ایجاد آن هستیم، و آنچه در ماههای گذشته در حال ایجاد بودیم، تشکیل یک محور سیاسی است.»

«محور اتحادی را مجسم کنید شامل اسرائیل، مراکش، مصر، و اردن، و از برخی جهات می تواند همچنین قبرس، یونان، بحرین، و امارات متحد عربی را هم می توان به آن افزود – یعنی تمامی ملت هایی که از نقطه نظر مذهبی معتدل اند و امکانات بالقوهٔ نامحدود اقتصادی دارند… اتحاد زندگی در مقابل اتحاد مرگ ایران و فرستادگانش.»

این سخنان در طول سفر لپید در مراکش توجه زیادی بخود نکشید، و یکشنبهٔ گذشته نیز وقتی موضوع را دوباره با همتایان یونانی و قبرسی خود مطرح کرد، همچنان علی السویّه ماند.

لپید گفت اتحاد سه گانه «بخش کلیدی موضوعی بزرگتر است. یک اتحاد معتدل، عملگرا، و آینده نگر. گروه رو به رشدی از کشورها که در راستای دیدگاههای مشترک با هم همکاری می کنند. از امارات متحد عربی و بحرین در خلیج فارس، تا مراکش در آفریقای شمالی، مصر و اردن در خاورمیانه، قبرس و یونان در مدیترانه، و دیگر کشوری که در طول زمان به این حلقه خواهند پیوست.

یک «اتحاد زندگی» که از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس گسترش یاید، اساس چشم انداز لپید برای منطقه را تشکیل می دهد: مرحله بعدی روند توافق های ابراهیم که اسرائيل – و خود وزیر خارجه – امیدوار به راهبری آن اند.


تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه، وسط، بهمراه همتای یونانی خود، نیکوس دندیاس، راست، و همتای قبرسی، نیکوس کریستودولیدس، در وزارت خارجه اورشلیم، ۲۲ اوت ۲۰۲۱. (Foreign Ministry)

در مواجهه با ترکیه و ایران

گرچه تمرکز لپید عمدتاً به طرح های غیرمتعارف، مانند همکاری در زمینه های کشاورزی، آب، و نوآوری فناوری است، اما می توان گفت در چنین اتحاد رو به گسترشی عنصر غیرقابل انکار جغرافیای سیاسی – حتی امنیت ملی – مشهود است.

دو قدرت منطقه ای مختلف موجودند که موجب نگرانی دیگر اعضای «اتحاد زندگی» لپید بشمار می روند: ایران، بطور قطع، و از سویی نیز ترکیه، که بدنبال گسترش قدرت و نفوذ خود به قیمت منافع همسایگان خود است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/to-take-on-iran-lapid-sketches-out-vision-for-a-regional-alliance-of-life/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله