اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

لپید اولین مقام عالیرتبهٔ اسرائیلی است که مشخصاً روسیه را متهم به جنایت جنگی کرد

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل روز سه شنبه روسیه را به طور مشخص متهم به ارتکاب جنایات جنگی کرد. سخنان وی شدیداللحن ترین اظهارنظر یک مقام عالیرتبهٔ اسرائيلی علیه مسکو است.

تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه در قبرس، ۵ آوریل ۲۰۲۲. (Asi Efrati/GPO)
تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه در قبرس، ۵ آوریل ۲۰۲۲. (Asi Efrati/GPO)

پیش از آن نخست وزیر بنت از جنایاتی که واقع شد ابراز حیرت کرده بود اما نامی از مسکو نبرد؛‌ ایالات متحده گفت آنچه در بوکا رخ داد «کارزار عامدانهٔ کشتار، شکنجه، و تجاوز بود».

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل روز سه شنبه روسیه را به طور مشخص متهم به ارتکاب جنایات جنگی کرد. سخنان وی شدیداللحن ترین اظهارنظر یک مقام عالیرتبهٔ اسراسيلی علیه مسکو است.

بنا به بیانیهٔ سخنگوی وی، لپید که این سخنان را در قبرس، بهمراه همتایان قبرسی و یونانی خود به زبان آورده است. لپید مدعی شد که «یک کشور بزرگ و قدرتمند، خاک همسایهٔ کوچکتر خود را بدون هیچ توجیهی اشغال کرده. بار دیگر خاک از خون بیگناهان خیس شده است.»

لپید با اشاره به جنایاتی که گفته می شود در بوکا، حومهٔ کییف رخ داده است، گفت «تصاویر و شواهد اوکراین هولناک است. نیروهای روسیه علیه مردم بیگناه و بیدفاع مرتکب جنایات جنگی شدند. من این جنایات جنگی را به شدت محکوم می کنم.»

لپید اشاره کرد که جنگ اوکراین فرصت هایی برای شراکت های تازه در عرصهٔ انرژی بوجود آورد، و گفت این فرصت ها «ساختار اروپا و خاورمیانه را تغییر خواهد داد.»


تصویر: در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۲، دهها جسد در آرامستانی در بوکا، حومهٔ کییف، اوکراین، در انتظار دفن.
(AP Photo/Felipe Dana)

ساعاتی پیش از آن، روز سه شنبه، نخست وزیر بنت نیز کشتار غیرنظامیان در بوکا را محکوم کرد، ‌اما روسیه و یا دیگری را متهم به ارتکاب جنایت نکرد.

او حین بازدید از یک پاسگاه ارتش در کرانه باختری گفت «از مشاهدهٔ تصاویر دشواری که از بوکا آمده دچار شوک شده ایم، صحنه هایی بس هولناک.»

وقتی از بنت دربارهٔ کشتار جمعی غیرنظامیان توسط نیروهای روسیه سؤال شد، گفت «با شدت تمام [جنایات را] محکوم می کنیم.»

او اشاره کرد که «رنج مردم اوکراین عظیم است» و اشاره کرد که اسرائیل در غرب اوکرایت بیمارستان صحرایی به پا کرده و «تمام مردم اسرائيل می بایست به آن مفتخر باشند.»

اسرائيل از هنگام اشغال اوکراین توسط نیروهای روسیه در ۲۴ فوریه، از نزدیکی بیش از حد به هر یک از دو جانب احتراز کرده است. اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که رابطه ای کمابیش گرم با اوکراین، کشور دموکراتیک غربی، و نیز با روسیه دارد.

کنترل قلمرو هوایی سوریه در اختیار مسکو است. اسرائيل برای هدف گرفتن نایبان جنگی ایران عملیات خود را در قلمرو هوایی سوریه انجام می دهد، و این یکی از دلایل کلیدی اظهار نظر محتاطانهٔ اسرائيل در رابطه با این جنگ است.

در حالیکه لپید موضع روشن تری علیه روسیه اتخاذ کرده، و در چندین مورد اقدامات این کشور در اوکراین را محکوم کرده و قسم خورده است که اسرائيل «مسیری برای دور زدن» تحریم الیگارش های روسیه نشود، بنت از متهم ساختن روسیه احتراز کرده، و در عوض خود را در موضع میانجی این جنگ قرار داده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lapid-explicitly-accuses-russia-of-war-crimes-in-first-for-top-israeli-official/

اطلاعات بیشتر در مورد