اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۴

جستجو

«لوناح خماتی سالپتر»، دوندهٔ اسرائیلی در ماراتون نیویورک دوم شد

«لوناح خماتی سالپتر» روز یکشنبه در ماراتون زنان نیویورک دوم شد. او تنها هفت ثانیه از برندهٔ اول مسابقه که با نتیجهٔ ۲:۲۳:۳۰ به خط پایان رسید، عقب بود.

تصویر: لوناح خماتی سالپتر  مقام دوم از دستهٔ زنان، از اسرائیل، در خط پایان مسابقهٔ ماراتون شهر نیویورک، ۶ نوامبر ۲۰۲۲، شهر نیویورک. (AP Photo/Jason DeCrow)
تصویر: لوناح خماتی سالپتر مقام دوم از دستهٔ زنان، از اسرائیل، در خط پایان مسابقهٔ ماراتون شهر نیویورک، ۶ نوامبر ۲۰۲۲، شهر نیویورک. (AP Photo/Jason DeCrow)

دوندهٔ زادهٔ کنیا مسابقهٔ دو زنان را در ۲:۲۳:۳۰ بپایان رسانید؛ سالپتر از «شارون لوکدی» که او نیز زادهٔ کنیا است، هفت ثانیه عقب بود.

«لوناح خماتی سالپتر» روز یکشنبه در ماراتون زنان نیویورک دوم شد. او تنها هفت ثانیه از برندهٔ اول مسابقه که با نتیجهٔ ۲:۲۳:۳۰ به خط پایان رسید، عقب بود.

«دبوتانتس ایوان خبت» از کنیا برندهٔ اول ماراتون مردان شهر نیویورک بود، و «شارون لوکدی» از کنیا برندهٔ اول ماراتون زنان.

این اولین ماراتون «لوکدی» بود و مسابقه را ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه به پایان برد. دوندهٔ ۲۸ ساله در ابتدا در رقابتی تنگاتنگ با دوندهٔ اسرائیلی قرار داشت و سپس در دو مایل آخر (۳.۲ کیلومتر) از او جلو زد و با اختلاف هفت ثانیه برنده شد و رکورد مسابقه را با اختلاف ۵۰ ثانیه شکست.

روز مسابقه بسیار گرم بود و دمای هوا قرار بود تا ۷۰ درجه بالا رود و گرم ترین روز ماراتون از ۱۹۸۶ که مسابقات به نوامبر منتقل شد باشد. این اولین بار از آغاز پاندمی است که مسابقهٔ ماراتون به ظرفیت کامل خود بازمی گردد.

خماتی سالپتر در ماه ژوئیه در ماراتون زنان مسابقات قهرمانی جهانی یوجینی، اورگون، برندهٔ مدال برنز شد.

خماتی سالپتر که زادهٔ کنیا است و در ۲۰۱۶ به شهروندی اسرائيل در آمد، سومین اسرائیلی در تاریخ است که در چنین مسابقه ای برندهٔ مدال می شود و نتایجی که کسب کرد بهترین نتایج ملی در مسابقات قهرمانی جهانی است.


تصویر: دانیال دی ناسیمنتو از برزیل، راست، روز ۶ نوامبر ۲۰۲۲، پس از آنکه در ماراتون نیویورک در برانکس از حال رفت، کنار پیاده رو دراز کشیده است. ایوانس خبت، از کنیا، چپ، جلودار شد و ادامه داد. (AP Photo/Julia Nikhinson)

خماتی سالپتر در ۲۰۰۸ برای استخدام به عنوان پرستار بچه به اسرائيل مهاجرت کرد. برای سرگرمی به ورزش دو روی آورد، و سپس با مربی خود ازدواج کرد. او سپس سالها برای دریافت شهروندی اسرائیل تلاش نمود.

در نهایت در ۲۰۱۶ پس از آنکه برندهٔ ماراتون تل آویو شد، به دریافت شهروندی اسرائیل نائل شد و اجازه یافت در المپیک ۲۰۱۶ ریو دوژانیرو، برزیل، و سپس از ۲۰۲۰ در المپیک توکیو در تیم اسرائيل به رقابت بپردازد.

خماتی در المپیک ۲۰۱۶ که هنوز به پسر خود شیر می داد، بر اثر درد شانه ناشی از دویدن با وزن افزودهٔ پستان پرشیر، ناچار به توقف شد و مسابقه را با پایانی ناخوشایند به آخر رساند.

او در توکیو بخاطر درد معده ناچار به توقف شد و در آخرین بخش مسابقات نهایی، از مقام سوم به ردهٔ شصت و ششم سقوط کرد.

https://www.timesofisrael.com/israeli-lonah-chemtai-salpeter-finishes-2nd-in-ny-marathon/

اطلاعات بیشتر در مورد