لوله کشهای عرب پس از آنکه فهمیدند کارفرما از بازماندگان هولوکاست است، از گرفتن دستمزد خودداری کردند
جستجو

لوله کشهای عرب پس از آنکه فهمیدند کارفرما از بازماندگان هولوکاست است، از گرفتن دستمزد خودداری کردند

دو برادر عرب اسرائیلی در شهر شمالی حیفا، پس از آنکه متوجه شدند صاحبخانه ۹۵ ساله ای که برای تعمیر به خانه اش رفته اند از بازماندگان هولوکاست است، از دریافت دستمزد خودداری کردند.

تصویر: سیمون و سلیم مطاری، به همراه روزا مئر. (Facebook)
تصویر: سیمون و سلیم مطاری، به همراه روزا مئر. (Facebook)

«روزا مئر»، ۹۵ ساله، از حیفا، گفت برخورد این دو برادر او را «به شدت متاثر و عمیقا خوشحال» کرده است.

دو برادر عرب اسرائیلی در شهر شمالی حیفا، پس از آنکه متوجه شدند صاحبخانه ۹۵ ساله ای که برای تعمیر به خانه اش رفته اند از بازماندگان هولوکاست است، از دریافت دستمزد خودداری کردند.

بنا به گزارشی از کانال ۱۲، سیمون و سلیم مطاری، که برادرند، اخیرا به خانه روزا مئر رفتند تا لوله های آب خانه را که به شدت چکه میکرد، تعمیر کنند.

سیمون گفت «وقتی آنجا رسیدیم، دیدیم مقدار زیادی آب جمع شده و شروع کردیم به تعمیر». «در حال کار بودیم که بردارم سلیم سر گفتگو با روزا را باز کرد و از او درباره زندگی اش پرسید. روزا به بردارم گفت ۹۵ ساله است و از بازماندگان هولوکاست است،‌ و یک دختر دارد.

«داستان زندگی او را که شنیدم، دلم به درد آمد. در همان دقیقه تصمیم گرفتم حتی یک شکل از او نگیرم.».

پس از اتمام کار، خودکارش را در آورد تا صورتحساب را بنویسد،‌ و نوشت: «برای تو، بازمانده‌ٔ هولوکاست، آرزوی سلامتی و عمر دراز ۱۲۰ ساله دارم – از طرف برادران مطاری، سیمون و سلیم»،‌ و زیرش نوشت هزینه تعمیرات «صفر شکل» بوده است.

در گزارش آمد که اشک از چشم روزا جاری شده است.

او گفت «این دو برادر واقعا من را حیرتزده کردند». «بقدری تاثیرانگیز و دلگرم کننده بود. خیلی تشکر کردم از ایندو».

سیمون مطاری گفت این کار را «از ته دل» انجام داده اند.

وی همچنین هدیه ای هم برای روزا بجا گذاشت. به او گفتند باز هم اگر هر کاری دیگری داشته باشد، به آنها خبر بدهد تا بروند و رایگان برایش تعمیر کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله