لهستان برای بکارگیری عبارت «اردوگاه های مرگ لهستان» مجازات تعیین می کند
جستجو
اختصاصی

لهستان برای بکارگیری عبارت «اردوگاه های مرگ لهستان» مجازات تعیین می کند

وزیر جدید دادگستری می گوید دولت مقرراتی را برای مجازات کسانی که به لهستان افترا می زنند در نظر خواهد گرفت.

یکی از زندانیان اردوگاه مرگ در مراسمی که در محل اردوگاه مرگ پیشین نازی، آشویتس-بیرکنو - خبرگزاری فرانسه
یکی از زندانیان اردوگاه مرگ در مراسمی که در محل اردوگاه مرگ پیشین نازی، آشویتس-بیرکنو - خبرگزاری فرانسه

وزیر جدید دادگستری می گوید دولت مقرراتی را برای مجازات کسانی که به لهستان افترا می زنند در نظر خواهد گرفت.

مدت هاست لهستان استفاده از عبارت «اردوگاه مرگ لهستان» در اخبار مربوط به اردوگاه کار اجباری و مرگ نازی، که در جنگ جهانی دوم در لهستان بنا شده بود، را تقبیح می کند. اکنون وزیر تازه دادگستری کشور مایل استفاده کنندگان از این عبارت را مجازات کند.

زیبگنیف زیبرو روز شنبه اظهار داشت که دولت مقررات تازه ای وضع خواهد کرد تا مانع «افترا»یی شود که اردوگاه مرگ نازی در خاک لهستان را با اردوگاه مرگ لهستان اشتباه می گیرد و باعث بدنامی لهستانی ها در سراسر جهان می شود.

خبرگزاری رویتر به گزارش رادیو موژیکو فکتی از زیبرو اشاره می کند که گفته است «این پروژه ای است در راستای خواست لهستانی ها، که در جهان، در اروپا، و حتی در آلمان، متهم شده اند که هولوکاست کار آنها بوده است، و لهستان اردوگاه کار اجباری، و اتاق گاز داشته است».

وی گفته است «بس کنید این دروغ را. مسؤولیت پذیری داشته باشید».

بدترین اردوگاه های ماشین مرگ نازی در لهستان ساخته شده بود، از جمله آشویتس-بیرکنو، سوبیبور، و تریبلینکا. عبارت «اردوگاه مرگ لهستان» معمولا در متون منتشره در خارج از لهستان به چشم می خورد. این کشور در اشغال نازی ها بود و بسیاری از لهستانی ها امروزه خود را قربانیان رایش سوم می دانند.

به گزارش رویترز، زیبرو گفته است که وی این پروژه را به نخست وزیر بیتا زیدلو عرضه کرده و پاسخ وی مثبت بوده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله