اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

لتونی ۴۶ میلیون دلار غرامت هولوکاست پرداخت اما می گوید این کشور مقصر نبوده است

پارلمان لتونی به پرداخت ۴۶ میلیون دلار به جامعهٔ یهودیان این کشور برای جبران اموال سرقت شده در طول هولوکاست به کسانی که وارث قانونی ندارند، رأی مثبت داد.

تصویر: مردی در «موزهٔ ریگا گتو»، لتونی، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴. (Fishman/Ullstein via Getty Images via JTA)
تصویر: مردی در «موزهٔ ریگا گتو»، لتونی، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴. (Fishman/Ullstein via Getty Images via JTA)

پارلمان این مبلغ را بجای خسارت، «غرامت بر اساس حسن نیت» نامید و لایحهٔ مزبور اتهام سرقت اموال یهودیان در جنگ جهانی دوم را به نازیها و کمونیستها منسوب کرد.

تلگراف یهود – پارلمان لتونی به پرداخت ۴۶ میلیون دلار به جامعهٔ یهودیان این کشور برای جبران اموال سرقت شده در طول هولوکاست به کسانی که وارث قانونی ندارند، رأی مثبت داد.

قانون خسارت هولوکاست در ۳۰ سپتامبر درsaeima، پارلمان این کشور تصویب شد، و «ریگا» معتقد است کشور لتونی مسؤول سرقت هایی که در طول هولوکاست انجام شده نیست، بلکه طبق قانون مذکور، این دزدی ها از سوی نازی ها و سپس از سوی کمونیست ها که بجای ایشان حکومت کشور را بدست گرفتند، انجام شد.

طبق گزارشی از خبرگزاری LETA، این قانون، مبلغ فوق را نه به عنوان خسارت، بلکه به نام «غرامت حسن نیت» می پردازد. مبلغ غرامت مزبور که هفته گذشته به تصویب رسید، تا سال ۲۰۳۲ با افزایش سالانهٔ ۴.۶ میلیون از بودجهٔ دولتی به جامعهٔ یهودیان کشور پرداخت می شود.

گروه های یهودی برای غرامت اموال عمومی در لتونی از سال ۱۹۹۲ به این سو مشغول لابی بوده اند. بنا به گفتهٔ «سازمان خسارات جهان یهود»، که تعهد رسیدگی به پرداخت ‌غرامت اموال یهودیان در اروپا را به عهده گرفته، در لتونی دعاوی مربوط به غرامت اموال خصوصی بطور عمده رد شده است.

بنا به آمار «یاد واشم، موزهٔ هولوکاست اسرائیل، از شمار ۷۰۰۰۰ یهودی ساکن کشور هنگام اشغال کشور لتونی توسط آلمان‌ها در ۱۹۴۱، تنها ۲۰۰ تن زنده ماندند. طبق داده های موزهٔ «یاد واشم»، مردم محلی و از جمله پلیس لتونی، در این نسل کشی نقش کلیدی ایفا کردند و برای حمله به یهودیان محلی که گمان می کردند با کمونیست ها همکاری می کنند، گروه های مسلح تشکیل دادند.

چنانکه در کشورهای دیگر اروپای شرقی، دولت لتونی نیز به ادعای مسؤلیت نسبی دولت های پیشین و مردم کشور در وقوع هولوکاست اعتراض کرده است.


تصویر: مردی با یونیفرم ارتش لتونی پیشاجنگ جهانی دوم در حال سلام نظامی، هنگامیکه کهنه-سربازان لژیون لتونی، نیرویی که در جنگ جهانی دوم تحت فرمان نیروی اس.اس. وافن نازی آلمان انجام وظیفه می کرد، و هوادارانشان به سمت مجسمهٔ آزادی ریگا راه می پیمایند؛ لتونی، ۱۶ مارس. (AFP/Ilmars Znotins)

بسیاری از مردم لتونی، علیرغم حمایت شدید از نازیها در سال های جنگ، کشور خود را قربانی تصرف کشور توسط «آدولف هیتلر» می شمارند.

صدها تن از مردم لتونی در گردان های ویژهٔ نیروهای نخبهٔ ارتش اس.اس. نازیها خدمت کرده اند. کهنه-سربازهای این واحد هر ساله در ریگا مراسم رژه دارند که تنها رژهٔ کهنه-سربازهای اس.اس. در سراسر جهان است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/latvia-grants-46m-in-holocaust-restitution-but-says-state-wasnt-at-fault/

اطلاعات بیشتر در مورد