اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

لایحهٔ خواستار ختم تحقیقات سازمان ملل در پروندهٔ اسرائیل بار دیگر به کنگرهٔ ایالات متحده رفت

لایحهٔ خواستار ختم تحقیقات سازمان ملل علیه اسرائیل که سال گذشته در کنگرهٔ ایالات متحده مطرح و رد شد، بار دیگر به کنگره معرفی شد.

تصویر: کمیتهٔ چهارم مجمع عمومی سازمان ملل حین رأی-گیری قطعنامهٔ مربوط به مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان در سازمان ملل، نیویورک، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)
تصویر: کمیتهٔ چهارم مجمع عمومی سازمان ملل حین رأی-گیری قطعنامهٔ مربوط به مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان در سازمان ملل، نیویورک، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)

جمهوریخواهان برای حذف کمیسیون تحقیق، و «مقابله با تعصبات ضد-اسرائیلی در نهاد جهانی» تلاش می‌کنند؛‌ ایالات متحده با تحقیقات مخالف است اما به تأمین مالی که بخشی از بودجهٔ سازمان ملل است ادامه می-دهد.

لایحهٔ خواستار ختم تحقیقات سازمان ملل علیه اسرائیل که سال گذشته در کنگرهٔ ایالات متحده مطرح و رد شد، بار دیگر به کنگره معرفی شد.

ایالات متحده بارها با عملکرد متخاصم «کمیسیون تحقیق» علیه اسرائيل به مخالفت برخاسته، اما علیرغم مخالفت اسرائیل و برخی اعضای کنگرهٔ ایالات متحده، به تأمین مالی این تحقیقات جزو بودجه-ای که به سازمان ملل اختصاص داده است، ادامه می‌-دهد.

لایحهٔ «قانون حذف ، COI یا کمیسیون تحقیق، می-کوشد «تلاش به حذف» کمیسیون تحقیق را تبدیل به سیاست رسمی ایالات متحده بکند و با «تبعیض سیستماتیک اسرائیل-ستیزی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر عرصه-های بین المللی مقابله کند» و بودجه-ای که ایالات متحده برای کمیسیون تخصیص داده را قطع کند.

گراگ استوب، نمایندهٔ فلوریدا در سازمان ملل اوایل ماه جاری لایحه را تسلیم کرد. این لایحه به کمیتهٔ امور خارجی پارلمان ارجاع شده و ۱۷ نماینده که همه جمهوریخواه-اند به حمایت از لایحه پیوسته-اند.

کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی پروندهٔ اسرائیل گمارده شده، منتقد سرسخت کشور یهود است و در گزارش-های خود، تروریسم و خشونت فلسطینیان را تقریبا به تمامی از نظر می-اندازد و اسرائیل را مسؤول مناقشه معرفی می‌-کند. یکی از سه عضو کمیسیون سال گذشته سخنانی یهودی-ستیز به زبان آورده بود اما همچنان در مقام خود باقی است و هیچ مکانیسم توبیخی سازمان ملل متوجه او نشده است.

استوب لایحهٔ مشابهی را سال گذشته به پارلمان تسلیم کرد و ۱۱۹ حامی از هر دو جانب تالار جمع کرد. استوب، نمایندهٔ کنگره از فلوریدا، هفتهٔ گذشته زمین خورد و دچار جراحات شدید شد و امکان اظهار نظر در بارهٔ لایحهٔ جدید نداشت.

سال گذشته نیز یک لایحهٔ دیگر حذف کمیسیون تحقیق که به سنا تسلیم شد، حمایت دوحزبی ۱۳ سناتور را به همراه داشت.

هر دو لایحه با مخالفت حزب دموکرات مدفون شدند.

باربارا لی، نمایندهٔ حزب دموکرات از فلوریدا در پارلمان ایالات متحده، در کمیتهٔ تخصیص اعتبار ماه ژوئن گفت این لایحه اسرائیل را موقعیت اسرائیل را «سیاسی» می-کند.

او گرچه تلاش ایالات متحده در مخالفت با «تمرکز نامتوازن و غیرمنصفانه»ی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اسرائیل را تأیید کرد، اما گفت «این لایحه، یک طرح سازندهٔ دوحزبی نیست بلکه تلاشی است در راستای تبدیل اسرائيل به موضوع مجادله.»

لی گفت ایالات متحده «مبالغ هنگفت»ای می-پردازد و نمی-تواند از تأمین مالی سازمان ملل سر باز بزند، زیرا در آن صورت موقعیت ممتاز ایالات متحده در نهاد جهانی تضعیف می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bill-calling-to-end-un-probe-into-israel-reintroduced-to-us-congress/

اطلاعات بیشتر در مورد