قیمت سهام بازار بورس استاک-اکسچنج تل آویو در اولین عرضه عمومی بالا رفت
جستجو

قیمت سهام بازار بورس استاک-اکسچنج تل آویو در اولین عرضه عمومی بالا رفت

ارزش سهام استاک-اکسچنج تل آویو، پنجشنبه، در اولین روز خریدوفروش پس از آنکه تنها بورس کشور ۳۱.۷٪ سهامش به سرمایه گذارهای نهادی فروخت، بالا رفت.

تصویر تزئینی از بازار بورس تل آویو، ۱۴ مارس ۲۰۱۷. (Roy Alima/Flash90)
تصویر تزئینی از بازار بورس تل آویو، ۱۴ مارس ۲۰۱۷. (Roy Alima/Flash90)

اوایل هفته جاری در راستای بازسازی تنها بورس اسرائیل و تبدیل آن به شرکت انتفاعی 31.7% سهام به فروش رفت.

ارزش سهام استاک-اکسچنج تل آویو، پنجشنبه، در اولین روز خریدوفروش پس از آنکه تنها بورس کشور ۳۱.۷٪ سهامش به سرمایه گذارهای نهادی فروخت، بالا رفت.

این سهام در ۱۱.۳۷ صبح در تل آویو از ۷.۱ شکل اولیه ۲۸٪ بالا رفت و به ۹.۱ شکل رسید.

اولین عرضه عمومی سهام، که ارزش بورس را به ۷۱۰ میلیون شکل (۲۰۲ میلیون دلار) رساند، بخشی از فشار به بورس برای بازسازی و نوسازی ساختار و تغییر ماهیت به سازمان انتفاعی بود تا بتواند سرمایه گذاری بیشتری را جذب کند و رقابتی-تر و موثرتر بشود و در عرصه های بین المللی تسلط بیشتری بیابد و برای عموم قابل دسترس-تر باشد.

«لتی بن-زیوم، مدیرعامل ت.آ.س.ای. در بیانیه ای گفت «امروز اکسچنج تل آویو به کمپانیهای برتر اسرائیل و بازارهای سهام جهان میپیوندد که به عنوان کمپانیهای عمومی و با شفافیت و مسؤولیت پذیری عمل میکنند و عموم در عملکرد ایشان سهیم اند. «ما امیدواریم برای دیگر کمپانیهای اسرائیلی که میخواهند سهام خود را در ت.آ.س.ای. عرضه کنند که همچنین شامل بدنه های سرمایه گذار عظیم بین المللی در کنار سرمایه گذارهای بومی میشود، به این ترتیب راه گشوده شود.

بن-زیو گفت سرمایه گذار به بورس و تبادل سهام «اطمینان» کرده اند و مشارکت آنها در خرید سهام «انعکاسی از علاقه آنها به شراکت در موفقیت اقتصاد اسرائیل و ظرفیتهای بالقوه بورس و تبادل سهام در آینده است.

ت.آ.س.ای. گفت در فروش سهام، تقاضای سرمایه گذارهای نهادی بسیار بالا بوده، بخصوص سرمایه گذارهای نهادی بیگانه از ایالات متحده، اروپا، شرق دور و سرمایه گذارهای نهادی بومی، در کنار مشارکت فعال عمومی کشور.

در راستای این بازسازی، سال گذشته استاک-اکسچنج تل آویو ۲۰٪ سهام خود را به بنیاد «مانیکی پارتنرز ال.ال.سی. که در نیویورک مستقر است، فروخت. همچنین ۱۹٪ از سهام را به چهار سرمایه گذار بیگانه دیگر فروخت. این معامله ها ارزش ت.آ.س.آی را در آن زمان به ۵۵۱ میلیون شکل رساند.

بنا به اظهار ت.آ.س.ای.، هم اکنون ۴۴۷ کمپانی موجود است که سهام ایشان در بورس به مبلغ ۲۱۵ بیلیون دلار ذکر شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله