قطعاتی از هواپیمای دلتا هنگام پرواز از فرودگاه تل آویو به زمین افتاد
جستجو
اختصاصی

قطعاتی از هواپیمای دلتا هنگام پرواز از فرودگاه تل آویو به زمین افتاد

این قطعات با دوربین های باند فرودگاه قابل مشاهده نبوده و تا صبح بر زمین مانده بودند.

جت دلتای ۴۰۰-۷۴۷ حین فرود در فرودگاه بن گوریون
جت دلتای ۴۰۰-۷۴۷ حین فرود در فرودگاه بن گوریون

در پی بجاماندن قطعات هواپیما بر روی باند در طول شب، نقض شرایط ایمنی منجر به تشنج میان مدیریت فرودگاه و اتحادیه کارگران شد.

برای دومین بار در سه ماه گذشته، جمعه شب، حین برخاست هواپیما از فرودگاه بین المللی بن گوریون که خارج از شهر تل آویو قرار دارد، قطعاتی از هواپیمای خطوط هوایی دلتا به زمین افتاد.

به گزارش روز یکشنبه کانال ۲، این قطعات با دوربین های باند فرودگاه قابل مشاهده نبوده و تا صبح بر زمین مانده اند. پنج هواپیما در طول شب از این باند به هوا برخاسته، و با فاصله کمی از روی این این قطعات گذشته اند.

هواپیما و سرنشینان آن به سلامتی به مقصد رسیدند. از این گزارش معلوم نیست چه قطعاتی به زمین افتاده است.

حادثه، پس از نیمه شب، در فاصله جمعه تا شنبه اتفاق افتاده است. یک سیستم رادار در فرودگاه بن گوریون، ویژه اطلاع رسانی از قطعات بجا مانده در باند فرودگاه، آژیر برج کنترل را به صدا درآورد و می بایست به بسته شدن فوری باند، اطلاع به دلتا، و پاکسازی باند منجر شود. اما مامور کنترل که دوربین های باند را چک کرد نتوانست قطعات بجا مانده را در تاریکی روی آسفالت مشاهده کند و احتمال داد که آژير، خطا بوده است.
به گزارش کانال ۲ از «منابعی که سیستم آژیر هشدار را بررسی کردند» نزدیک به ۵۰ درصد از دوربین های روی باند احتمالا کارکرد کامل نداشته اند.

مدیرکل فرودگاه بن گوریون، شموئل زاکای این اتفاق را خطای انسانی دانست.

زاکای در پاسخ به این گزارش اظهار داشت «سیستم آژیر فرودگاه با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. در این حادثه ایمنی، رادار، قطعات هواپیما را تشخیص داد، (اما) مامور فرودگاه به مقررات عمل نکرد – و اتحادیه اجازه نداد که کارمند مربوطه در تحقیقاتی که می بایست صورت می گرفت شرکت داشته باشد».

اتحادیه درخواست کرده است ، پیش از آن که اتحادیه اجازه بازجویی از مامور فرودگاه را صادر کند، مدیریت فرودگاه مدارکی مبنی بر کارکرد درست دوربین ها ارائه دهند و ابراز داشت که مدیریت فرودگاه می خواهد گناه خطای امنیتی گسترده ای را به دوش مامور مزبور بیندازد.

مدیریت فرودگاه و اتحادیه کارگری در طول ماه های گذشته بر سر حقوق و موقعیت های شغلی تازه به علت ساختمان برج کنترل تازه مشاجره داشته اند.

در اوایل ماه اکتبر، یک چرخ عقب و قطعاتی از ترمز یک هواپیمای دلتا حین برخاست از فرودگاه بن گوریون به زمین افتاد.

در آن مورد نیز قطعات بجا مانده «به روی باند فرودگاه افتادند» و حدود پنج ساعت آنجا افتاده بودند، و در این فاصله زمانی ۱۰ هواپیمای دیگر نیز از آن باند به هوا خاستند زیرا آژیر هشدار که خطر را گوشزد کرد، خطای سیستم هشدار به شمار آمد و مورد توجه قرار نگرفت.

گزارش تلویزیون مشخص نکرد که کدام هواپیمای دلتا در این حادثه دخیل بوده است، اما به پرواز نزدیک به نیمه شب شنبه اشاره کرد، و این که به احتمال پرواز ۴۶۹ سوم اکتبر بوده که در آن ساعت از تل آویو به مقصد فرودگاه جان اف کندی نیویورک پرواز کرده است.

تنها با روشن شدن هوا قطعات پراکنده بر باند فرودگاه قابل مشاهده بودند و در آن موقع باند بسته شده و پاکسازی شد.

بنا به گزارش،‌ هواپیماهایی که پیش از پاکسازی از آن باند پرواز کردند با خطر پرش قطعات بجا مانده به داخل موتور هواپیما و یا با سوراخ شدن تایر هواپیما روبرو باشند.

هنگامی که این قطعات مشاهده شدند، مقامات اسرائیلی به خطوط هوایی دلتا اطلاع دادند و قرار تشدید آژیرهای هشدار در مقصد هواپیما گذاشته شد. هواپیما به سلامت به زمین نشست.

به گزارش تلویزیون، این رویداد «بسیار جدی» ارزیابی شد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله