اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

قدرت-های اروپایی و ایالات متحده بر سر مواد هسته-ای ناموجه به ایران هشدار دادند

تصویر: لوگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) بر سر در بنای آژانس، حین جلسهٔ شورای حکام در مقر آن در وین، اتریش، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Alex HALADA / AFP)
تصویر: لوگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) بر سر در بنای آژانس، حین جلسهٔ شورای حکام در مقر آن در وین، اتریش، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Alex HALADA / AFP)

واشنگتن، لندن، پاریس، و برلین به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند اگر ایران توضیحات مورد نیاز را ارائه نکند، آژانس اتمی سازمان می-بایست در راستای پاسخگویی تهران اقدامات بیشتر بکار گیرد.

بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، و آلمان به آژانس هسته-ای سازمان ملل گفتند ایران می-بایست به پرسش-های باقیمانده راجع به برنامهٔ هسته-ای خود پاسخ گوید وگرنه با اقدامات بعدی در این خصوص مواجه خواهد شد.

با اینحال، این چهار کشور گفتند صدور قطعنامهٔ آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع تنها در صورتی ضرورت خواهد داشت که ایران همکاری نکند.

این چهار کشور، روز چهارشنبه، در بیانیه-ای خطاب به شورای آژانس بین المللی انرژی اتمی که هم-اکنون نشست آن در وین برگزاری می-شود، گفتند «ایران نمی-تواند به عدول از تعهدات پادمانی قانونی خود ادامه دهد.» «به ایران توصیه می-کنیم برای توضیح و رفع همهٔ ابهامات باقیمانده، بدون فوت وقت اقدام کند.»

از جمله موضوعات مورد بحث، نصب دوبارهٔ دوبین-های نظارتی آژانس است که تهران از سایت-های معلوم خود برچیده، و نیز توضیحی بر علت وجود ذرات اورانیوم غنی-شدهٔ نزدیک به سطح درجهٔ تسلیحاتی در ایران.

در بیانیهٔ بالا آمد که «اگر ایران در انجام اقدامات اساسی و فوری کوتاهی کند… شورا می-بایست آمادهٔ انجام اقدامات بعدی باشد… تا در آینده، از جمله با احتمال صدور قطعنامه، ایران را به پاسخگویی وادارد.»

کشورهای چهارگانه اشاره کردند که از زمانی که مواد هسته-ای اعلام-نشده در محل اعلام-نشده در ایران یافت شد، چهار سال می-گذرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در نوامبر ۲۰۲۲ بر آن شد که ضرورت توضیح ایران در این خصوص «اساسی و فوری» است.

این کشورهای گفتند ایران می-بایست دربارهٔ مواد هسته-ای و تجهیزات آلوده که در سایت-های تورقوز آباد و ورامین یافت شده، «بدون فوت وقت، اطلاعات معتبر فنی ارائه کند.»

در بیانیه آمد که بدون توضیحات یاد-شده، آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر نخواهد بود تضمین کند برنامهٔ هسته-ای ایران «منحصراً صلح-آمیز» است.


تصویر: رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حین سخن در جلسهٔ شورای حکام آژانس در مقر آن در وین، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Alex Halada/AFP)

در این بیانیه همچنین آمد که «ایران به امتناع از مشارکت جدی با آژانس اصرار می-ورزد.»

رافائل گروسی، دبیر کل آژانس، روز دوشنبه از «کاهش علاقه»ی کشورهای عضو آژانس به برنامهٔ هسته-ای ایران گلایه کرد، اما از این کشورها نام نبرد.

این سخنان در پی کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده، که ماه گذشته از تبادل زندانی خبر داد، ابراز شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/european-powers-us-warn-iran-over-unexplained-nuclear-materials/

اطلاعات بیشتر در مورد