قانونی که به قصد رسمیت بخشیدن به خانه های مهاجران که بر املاک فلسطینیان ساخته شده تنظیم شده بود، در دادگاه ابطال شد
جستجو

قانونی که به قصد رسمیت بخشیدن به خانه های مهاجران که بر املاک فلسطینیان ساخته شده تنظیم شده بود، در دادگاه ابطال شد

دیوان عالی دادگستری با اتکا به قوانین اساسی، قانون تفرقه آمیزی را ابطال نمود که در ۲۰۱۷ در کنست تصویب شد و طبق آن دولت اجازه داشت زمین های شخصی فلسطینیان که هزاران خانه غیرقانونی مهاجران یهودی ساخته شده بود را مصادره کند.

در حکم صادره ۱-۸ دیوان عالی آمده است که «قانون آیین نامه» که در ۲۰۱۷ تصویب شد، حق مالکیت فلسطینیان را نقض کرده و به هزینه ایشان، امتیازی ناعادلانه و تبعیض آمیز در اختیار مهاجران می گذارد.

روز سه شنبه، دیوان عالی دادگستری با اتکا به قوانین اساسی، قانون تفرقه آمیزی را ابطال نمود که در ۲۰۱۷ در کنست تصویب شد و طبق آن دولت اجازه داشت زمین های شخصی فلسطینیان که هزاران خانه غیرقانونی مهاجران یهودی ساخته شده بود را مصادره کند.

در بیانیه دادگاه آمده است که در تصمیمی که ۱-۸ گرفته شد، رأی بدنهٔ عالی حقوقی آن شد که «قانون آیین نامه» «خلاف قانون اساسی است و حکم به ابطال آن داد» و گفت «این قانون حقوق مالکیت و برابری فلسطینیان را نقض کرده و منافع مهاجرین اسرائیلی را آشکارا به حقوق ساکنان فلسطینی [کرانه باختری] ارجحیت می دهد».

رأی قضات بر آن شد که قانون مزبور، همچنین، «ادلّهٔ کافی» در اختیار می گذارد که «به فلسطینیان، موقعیت محافظت شدگان ساکن ناحیه تحت اشغال نظامی» اعطا شود.

این قانون، از هنگام تصویب، به حال تعلیق درآمد، و حتی آویخای مردخای، دادستان کل، از دفاع از آن در مقابل دیوان عالی کشور سر باز زد. طبق این قانون دولت قادر می بود زمین های شخصی فلسطینیان، که کارشناسان می گویند ۴۰۰۰ خانه غیرقانونی مهاجران بر روی آن ساخته شده را، در صورتی که «به نیت خیر» ساخته شده باشد، یا از حمایت دولتی برخوردار باشد، مصادره کند، و فلسطینیان در ازای آن ۱۲۵درصد غرامت مالی زمین را دریافت کنند.

قاضی ارشد، «استر حیوت»، که متن حکم را از جانب اکثریت نوشت، می گوید اگرچه تمایل دولت به مشروعیت بخشیدن به خانه های خارج از محدوده که مقامات خود به ایجاد آن کمک کرده اند، «قابل درک» است، و اگرچه جلوگیری از تخریب این خانه ها هدفی مهم است، اما اینها همه «چنین نقض چشمگیر حق مالکیت و حقوق حرمت انسانی و برابری که شایستهٔ جمعیت فلسطینیان است را توجیه نمی کند».


تصویر: منظره ای از «پاسگاه گیوات عصاف»، که در نزدیکی شهرک یهودی نشین «بیت ال» در کرانه باختری واقع شده است، ۵ ژوئن ۲۰۱۲. (Noam Moskowitz/FLASH90)

«قاضی نوآم سولبرگ» با بیان نظر اقلیت، گفت گرچه رسمیت بخشیدن در واقع نقض حق مالکیت فلسطینیان است، اما ضرورتی نداشت که این قانون بطور کل ابطال شود، و مدعی شد که دادگاه می توانست از کنست درخواست کند این قانون را محدود نماید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/court-voids-law-aimed-at-legalizing-settler-homes-built-on-palestinian-land/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله