قانونگزاران فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ ای را تصویب کردند که اسرائیل-ستیزی را گونه ای از یهودی-ستیزی محسوب میدارد
جستجو

قانونگزاران فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ ای را تصویب کردند که اسرائیل-ستیزی را گونه ای از یهودی-ستیزی محسوب میدارد

روز سه شنبه، پارلمان فرانسه پیشنویس قطعنامه ای را تصویب کرد که نفرت از اسرائیل را گونه ای از یهودی-ستیزی محسوب میدارد، و با این گام، مورد تحسین اورشلیم و گروههای یهودی قرار گرفت.

تصویر: تظاهرکنندگان حین یک راهپیمایی علیه حمله اسرائيل به کشتی امداد به مقصد غزه، پاریس، فرانسه، ۳ ژوئن ۲۰۱۰، شعار میدهند؛ مردی با تی-شرت که بر آن بایکوت اسرائیل ترویج میشود. (Jacques Brinon/ AP /File)
تصویر: تظاهرکنندگان حین یک راهپیمایی علیه حمله اسرائيل به کشتی امداد به مقصد غزه، پاریس، فرانسه، ۳ ژوئن ۲۰۱۰، شعار میدهند؛ مردی با تی-شرت که بر آن بایکوت اسرائیل ترویج میشود. (Jacques Brinon/ AP /File)

پیشنویسی که اعضای حزب مکرون تنظیم کرده اند، همچنین پاریس را فرامیخواند تا تعریف ا«تحاد بین المللی یادبود هولوکاست» از یهودی-ستیزی را اتخاذ کند.

روز سه شنبه، پارلمان فرانسه پیشنویس قطعنامه ای را تصویب کرد که نفرت از اسرائیل را گونه ای از یهودی-ستیزی محسوب میدارد، و با این گام، مورد تحسین اورشلیم و گروههای یهودی قرار گرفت.

۵۷۷ عضو انجمن ملی پارلمان به این پیشنویس رأی مثبت داد. قطعنامه همچنین دولت را فرامیخواند که به دیگر دولتهای اروپایی بپیوندد و تعریف «اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست» از یهودی-ستیزی را اتخاذ کند.

قطعنامه دوم مورد حمایت ۱۵۴ قانونگزار قرار گرفت و ۷۴ نماینده با آن مخالفت کردند.

تعریف «اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست» حاکی است که برخی از اشکال دشنام به اسرائیل، از جمله مقایسه آن با آلمان نازی، نمونه هایی از یهودی ستیزی اند، اما انتقاد از سیاستهای اسرائیل، یهودی ستیزی نیست.

در بخشی از متن قطعنامه آمده است که «انجمن ملی… بر این باور است که تعریف کاربردی اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست، دقیقترین تعریفها را از یهودی ستیزی معاصر بدست میدهد». «این تعریف، به این ترتیب، ابراز موثری در مقابله با یهودی ستیزی در اشکال مدرن و بازسازی شده خود است چرا که میگوید اعلام نفرت علیه کشور اسرائیل تنها با در نظر آوردن اسرائیل به عنوان یک «جمع یهودی» ممکن میشود.

اسرائیل از این اقدام استقبال کرد و ایسرائل کاتص، وزیر خارجه کشور آن را «گامی مهم در جنگ علیه یهودی ستیزی» خواند و کشورهای بیشتری را به پیروی از این گام دعوت کرد.

«ایساک هرزوگ»، رئیس آژانس یهود نوشت، «ما، نمایندگان یهودیان در سراسر جهان، به خاطر این تصمیم تاریخی که مشعلی اخلافی علیه مشروعیت دادن به یهودی ستیزی و نفرت از اسرائیل است، به انجمن ملی پارلمان فرانسه و امانوئل مکرون، رئیس جمهور، درود میفرستیم.

«کریف»، سازمان اصلی فراگیر یهودی فرانسه، از تصمیم استقبال کرد و آن را ابرازی مهم در کمک به مقامات در درک یهودی ستیزی نامید.

رئیس کریف، «فرانسیس خلیفه» گفت «رأی فوق، بیش از هر چیز، گامی به پیش برای فرانسه در پیوستن به ۲۰ کشوری است که تا کنون چالش اتحاد بین المللی یادبود هولوکاست را اتخاذ کرده اند. این گامی است ضروری در تقویت نبرد علیه بلایی است که منشاء بیش از ۵۰٪ از رویکردهای نژادپرستانه در کشور ما است».

کمیته یهودیان آمریکا، که به همراه کریف، از حامیان کلیدی این قانون هستند نیز از این تصمیم استقبال کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/french-lawmakers-pass-resolution-calling-israel-hatred-a-form-of-anti-semitism/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله