اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

فیلم اسرائیلی «آموزه» برندهٔ جایزهٔ اول جشنوارهٔ «کان» شد

درام «آموزه» که به تنش های سیاسی و آموزشی در اسرائيل می پردازد، روز چهارشنبه برندهٔ بهترین سریال نمایشی امسال در جشنوارهٔ کان فرانسه شد.

تصویر: بازیکنان فیلم «آموزه» در شادمانی دریافت بهترین سریال نمایشی پنجمین دور جشنوارهٔ بین المللی کان، در شهر کان، جنوب فرانسه، ۶ آوریل ۲۰۲۲. (Valery HACHE / AFP)
تصویر: بازیکنان فیلم «آموزه» در شادمانی دریافت بهترین سریال نمایشی پنجمین دور جشنوارهٔ بین المللی کان، در شهر کان، جنوب فرانسه، ۶ آوریل ۲۰۲۲. (Valery HACHE / AFP)

کارگردان هنری جشنواره گفت این فیلم یک «واقعهٔ اجتماعی» در اسرائیل است؛ «مایا لندزمن» که نقش شخصیت اول زن فیلم را بازی می کند، برندهٔ جازهٔ بهترین اجرا شد.

درام «آموزه» که به تنش های سیاسی و آموزشی در اسرائيل می پردازد، روز چهارشنبه برندهٔ بهترین سریال نمایشی امسال در جشنوارهٔ کان فرانسه شد.

«مایا لندزمن» نقش شخصیت اول زن فیلم را بازی می کند و در جشنوارهٔ پارسال کان هم برای بازی در فیلم «دختران غمگین شهری» حضور پیدا کرد و برندهٔ جایزهٔ بهترین اجرا شد.

«آلبین لیوی» کارگردان هنری جشنواره گفت فیلم، که ساختهٔ رادیو اسرائيل، شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» است، «واقعه ای اجتماعی» در کشور اسرائیل است.

او افزود که لیست فیلم های برنده نشانگر «گسترهٔ عظیم گوناگونی» شرکت کنندگان است.

این فیلم پیامدهای یک بحث سیاسی میان یک آموزگار و دانش آموزش در اسرائیل در دورانی که شبکه اجتماعی و نااطلاعات به تنش ها دامن می زند، به سرعت تبدیل به مشاجره ای میان این دو می شود.

در ۲۰۱۸ نیز فیلم اسرائیلی «وقتی قهرمان ها پرواز می کنند» برندهٔ بهترین سریال نمایشی جشنوارهٔ معتبر کان شد.

فیلم های دیگری که در جشنوارهٔ امسال موفق به دریافت جایزه شدند، شامل فیلم نمایشی کانادا به نام «آدری برگشت»، داستان زنی است که از کمای ۱۶ ساله برمیخزد. این فیلم برندهٔ دوم جایزهٔ معتبر دیور شد.

فیلم علمی تخیلی آلمانی «ارواح» جایزهٔ بهترین فیلنامنه و بهترین موزیک را گرفت.

فیلم بلژیکی «هک شده» که به موضوع آزار سایبری در محیط مدرسه می پردازد، جایزهٔ اول بهترین سریال کوتاه را برد.

اطلاعات بیشتر در مورد