فیلمی در دست است که نشان میدهد حزب الله تاکتیک‌های ایجاد حریق غزه علیه اسرائیل را بکار میگیرد
جستجو

فیلمی در دست است که نشان میدهد حزب الله تاکتیک‌های ایجاد حریق غزه علیه اسرائیل را بکار میگیرد

در فیلمی که روز یکشنبه از اخبار کانال ۱۲ پخش شد، به نظر می آید آتش سوزی روز جمعه که در امتداد مرز اسرائیل با لبنان شعله میکشید کار تروریستهای حزب الله باشد که تکنیکهای ایجاد حریق فلسطینیان غزه که مکرر در حمله به اسرائیل استفاده شده را بکار گرفته اند.

مردان حزب الله در حال ایجاد حریق در نزدیکی مرز اسرائیل – لبنان روز جمعه، ۱۶ اوت ۲۰۱۹. 
(Screencapture/Channel 12
مردان حزب الله در حال ایجاد حریق در نزدیکی مرز اسرائیل – لبنان روز جمعه، ۱۶ اوت ۲۰۱۹. (Screencapture/Channel 12

تروریستهای لبنانی در حال ایجاد حریق بزرگ جنگلی در ناحیه مرزی که به سرعت به داخل اسرائیل گسترش می یابد.

در فیلمی که روز یکشنبه از اخبار کانال ۱۲ پخش شد، به نظر می آید آتش سوزی روز جمعه که در امتداد مرز اسرائیل با لبنان شعله میکشید کار تروریستهای حزب الله باشد که تکنیکهای ایجاد حریق فلسطینیان غزه که مکرر در حمله به اسرائیل استفاده شده را بکار گرفته اند.

در این فیلم، عمال حزب الله در حال ایجاد حریق در نزدیکی مرز دیده میشوند. بادهای شدید به سرعت در شعله های آتش دمید و آتش را به آنسوی مرز کشاند و به سمت پایگاه نیروی دفاعی اسرائیل و محله مارگالیوت گسترش داد.

در این فیلم، حافظان صلح سازمان ملل دیده میشوند که در نزدیکی آتش به نگهبانی مشغول اند، اما اقدامی در ممانعت از افروختن آتش از سوی مردان حزب الله نمیکنند.

این آتش باعث انفجار چندین مین که در امتداد مرز کاشته شده بود، گردید. آتش نشانان محلی چندین ساعت صرف فرونشاندن آتش کردند، و تلاش ایشان با توجه به عدم امکان استفاده از هواپیماهای آتش نشانی به دلیل نزدیکی به ناحیه متخاصم مرزی با دشواری روبرو بود.


تصویر: مردان حزب الله در حال افروختن آتش در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان دیده میشوند، جمعه ۱۶ اوت ۲۰۱۹.
(Screencapture/Channel 12)

«یاروم محلوف»، یکی از مقامات محلی به کانال ۱۲ گفت «همه میدانند سمت لبنانیها مسؤول این تحریکات است. دارند ما را امتحان می‌کنند.».

گزارش خبری حاکی از این بود که طبق باور مقامات، حزب الله افروختن آتش در امتداد مرز را ادامه خواهد داد تا توجه نیروی دفاعی را پرت کند و همچنین بوته زارهای ناحیه که نیروهای ویژه اسرائیلی برای اختفا استفاده می‌کنند را بسوزاند.

به نظر می آید این تاکتیک تقلیدی از تروریستهای فلسطینی غزه باشدکه هزاران بالون آتشزا به داخل اسرائیل رانده اند که تاثیری ویرانگر داشته است.

عکس تزئینی : فلسطینیان در کمپ پناهندگی «بوری» در نوار غزه، ابزار ایجاد حریق آماده میکنند که روی بالونهای آتشزا سوار میشود و به داخل اسرائیل پرتاب میشود، ۳۱ مه ۲۰۱۹. (Hassan Jedi/Flash90)

تاکتیک پرتاب بالون‌های حامل مواد منفجره و ابزار آتشزا از غره به داخل اسرائیل، از سال گذشته ضمن رشته-اعتراضات و شورشهای امتداد نوار مرزی آغاز شد که عموما به «رژه بازگشت» معروف است. این روش ساده و ارزان حمله از سوی فلسطینیان علیه نیروی دفاعی اسرائیل، که از قدرت بسیار بیشتری برخوردار است، بسیار موثر واقع شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/footage-appears-to-show-hezbollah-adopting-gaza-arson-tactics-against-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله