فلسطینی های مظنون به حریق افروزی، طومارهای تورات را در کرانه غربی آتش زدند
جستجو
اختصاصی

فلسطینی های مظنون به حریق افروزی، طومارهای تورات را در کرانه غربی آتش زدند

مهاجمان مظنون فلسطینی در نزدیکی شهرک کرمی تسور در کرانه غربی طومارهای تورات را به آتش کشیدند.

نیمسوز طومارهایی که ۶ فوریه ۲۰۱۶ در گیوات سورک، کرانه غربی به آتش کشیده شدند
نیمسوز طومارهایی که ۶ فوریه ۲۰۱۶ در گیوات سورک، کرانه غربی به آتش کشیده شدند

رد پاها از محل آتش سوزی به دهکده ای در همان حوالی ختم می شود؛ شهرک نشین ها می گویند طومارهای روی هم انباشته شده و سوزانده شده اند؛ بنت:‌ این حادثه «یادآور تاریکترین روزهای تاریخ ماست.»

مهاجمان مظنون فلسطینی شبانه، در فاصله شب جمعه تا صبح شنبه، در پاسگاهی دورافتاده در نزدیکی شهرک کرمی تسور در کرانه غربی طومارهای تورات را به آتش کشیدند. در این حادثه جراحتی گزارش نشده است اما طومارها به شدت آسیب دیده اند.

به گزارش وبسایت ینت، این طومارها در پاسگاه گیوات سورک، در داخل خیمه ای که به گفته ساکنان محل، استفاده کنیسه از آن می شد، قرار داشتند. به گفته شهرک نشینان، این خیمه همچنین محل تجمع کودکان محل بوده است.

به گفته ساکنان کمری تسو، مظنونین، طومارها را روی هم انباشته و سپس آتش زده اند.

به گزارش خبرگزاری ینت، پلیس یهودیه و سامره گفته است رد پاهای مظنونین به روستایی فلسطینی در نزدیکی شهر حلحول منتهی شده است.

از این خیمه، که در آن ساعت خالی بوده است، می توان محلی را دید که اجساد سه نوجوان اسرائیلی که در جون ۲۰۱۴ از سوی تروریست ها ربوده شده، و به قتل رسیده بودند، پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری ینت، یکی از شهرک نشینان گفته است «باورکردنی نیست که درست در قلب کشور، حوادثی را تجربه می کنیم که یادآور سیاه ترین دوره های تاریخ ماست، و فراموش نکنیم که این اتفاق در فاصله صدمتری از محل سکونت شهرک نشینان (گیوات سورک) افتاده است».

وزیر آموزش، نفتالی بنت، رئیس حزب ملی گرای خانه یهود، گفت «تصویر طومارهای سوخته یادآور تاریک ترین روزهای تاریخ ماست».

وی از مامورین امنیتی خواست که هر چه زودتر «تروریست های عامل این کار» را دستگیر کنند. بنت گفت «از خط قرمز عبور کردند… ما این را بدون مجازات نخواهیم گذاشت».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله