اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

فلسطینیان گفتند در درگیری مردان مسلح با نیروهای اسرائیلی در نابلس ۱۰ نفر کشته و ۱۰۲ نفر زخمی شدند

روز چهارشنبه بدنبال ورود ارتش به نابلس، شمال کرانهٔ باختری، برای دستگیری شماری از مظنونان به تروریسم، تیراندازی سنگینی میان نیروهای اسرائیلی و مردان مسلح آغاز شد که طی آن ده فلسطینی کشته شدند.

تصویر: زدوخورد فلسطینیان با نیروهای اسرائيل طی یورشی به شهر نابلس در شمال کرانهٔ باختری، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Zain Jaafar/AFP)
تصویر: زدوخورد فلسطینیان با نیروهای اسرائيل طی یورشی به شهر نابلس در شمال کرانهٔ باختری، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Zain Jaafar/AFP)

تیراندازی‌های متقابل هنگامی آغاز شد که ارتش خانهٔ مخفیگاه عضو ارشد گروه «کنام شیر» و دو مرد مسلح دیگر را محاصره کرد.

روز چهارشنبه بدنبال ورود ارتش به نابلس، شمال کرانهٔ باختری، برای دستگیری شماری از مظنونان به تروریسم، تیراندازی سنگینی میان نیروهای اسرائیلی و مردان مسلح آغاز شد که طی آن ده فلسطینی کشته شدند.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت علاوه بر ده تنی که مرگ ایشان تأیید شد، ۱۰۲ فلسطینی دیگر در زدوخورد زخمی شده-اند که جراحات هفت تای ایشان وخیم است، اما ارتباط میان کشته-شدگان و مجروحان [با گروه تروریستی] را مشخص نکرد.

وزارت بهداشت کشته-شدگان را به نام-های عدنان بعارا، ۷۲ ساله؛ عبدالهادی عبدالعزیز اشغر، ۶۱ ساله؛ محمد فرید شعبان، ۱۶ ساله؛ تامر نمار مناوی، ۳۳ ساله؛ محمد خالد انبوسی، ۲۵ ساله؛ مصائب منیر عاوض، ۲۶ ساله؛ حسام بسام اسلیم، ۲۴ ساله؛ محمد عبدالفتاح، ۲۳ ساله؛ ولید ریاض دخیل، ۲۳ ساله، جاسر جمیل قنیر، ۲۳ ساله شناسایی کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان برای دستگیری اسلیم، از اعضای ارشد گروه تروریستی «کنام شیر» وارد نابلس شده، که ظاهرا سومین عضو واحدی بود که سرجوخه ستاد، آیدو باروخ را در تیراندازی تروریستی ماه اکتبر کشت. دو تای دیگر هفتهٔ گذشته بازداشت شدند.

یک منبع نظامی به تایمز اسرائيل گفت سربازان خانه-ای که سه مظنون، همه از اعضای گروه تروریستی «کنام شیر» در آن مخفی شده بودند را محاصره کردند و از آنها خواستند تسلیم شوند. افسران پلیس واحد نخبهٔ «یمام» به ساختمان موشک شلیک کردند تا مردان مزبور را به شیوهٔ معروف به «زودپز» از محل بیرون بکشانند.

دو تن از مظنونان داخل ساختمان کشته شدند، و سومی کوشید فرار کند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت بعداً سربازها دو اسلحه و مقداری مهمات داخل ساختمان پیدا کرده-اند.


تصویر: اسلحهٔ متعلق به عضو گروه «کنام شیر» که در یورش ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳ نیروهای دفاعی به نابلس کشته شد.
(Israel Defense Forces)

نیروهای دفاعی اسرائیل نام دو عضو دیگر گروه «کنام شیر» را فتاح و دخیل اعلام کرد. ارتش گفت فتاح با جهاد اسلامی فلسطینیان نیز در ارتباط بوده، و هر سه تن در تیراندازی علیه نیروهای اسرائیل در شمال کرانهٔ باختری مشارکت داشته-اند.

تصویر: دودی که حین درگیری فلسطینیان با نیروهای اسرائیل در ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳ در شهر نابلس کرانهٔ باختری بهوا خاسته است. (AP Photo/Majdi Mohammed)
درگیری در نقطهٔ دیگری در شهر آغاز شد. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان با «تیراندازی سنگین» به سمت خود مواجع شدند و با گلولهٔ گرم به مردان مسلح پاسخ دادند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/5-palestinians-said-killed-in-nablus-amid-clashes-between-gunmen-israeli-forces/

اطلاعات بیشتر در مورد