اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

فلسطینیان می گویند مردی در زدوخورد با سربازان اسرائیلی در شمال کرانه باختری کشته شد

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت سحرگاه سه شنبه یک مرد فلسطینی طی زدوخورد با سربازان اسرائیلی در شمال کرانه کشته شد.

تصویر: صدام حسین بنی عوده، مظنون به عضویت در گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان ، که گفته می شود در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱،  به ضرب گلولهٔ سربازان اسرائیلی در روستای طوبس در شمال کرانه باختری کشته شد.
(Social media)
تصویر: صدام حسین بنی عوده، مظنون به عضویت در گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان ، که گفته می شود در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، به ضرب گلولهٔ سربازان اسرائیلی در روستای طوبس در شمال کرانه باختری کشته شد. (Social media)

نیروهای دفاعی اسرائیل می گویند در شبیخون به روستای طوبس، نزدیک نبولوس که به منظور دستگیری مظنونان انجام شد، به سربازان شلیک شد، نارنجک پرتاب شد؛ ظاهرا مردی که کشته شده با گروههای تروریستی در ارتباط بوده است.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت سحرگاه سه شنبه یک مرد فلسطینی طی زدوخورد با سربازان اسرائیلی در شمال کرانه کشته شد.

ظاهرا این مرد ۲۶ ساله که «صدام حسین بنی عوده» نام دارد، با گروه های تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان و حماس مرتبط بوده، گرچه این سازمان ها هنوز مدعی عضویت او در گروه های خود نشده اند. ارتش اسرائیل گفته او به ضرب گلوله‌ی سربازان، حین پرتاب نارنجک به سربازان از یک خودرو در حال حرکت، کشته شد.

بنا به خبری که در رسانه های فلسطینی منتشر شد، سحرگاه سه شنبه نیروهای امنیتی اسرائیل برای عملیات دستگیری به روستای طوبس در شمال شرقی نبولوس یورش بردند. در این یورش، زدوخورد خشونت آمیزی میان سربازان و ساکنان روستا در گرفت.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند سربازان در یورش دو تن را دستگیر کردند.

ارتش گفت «طی عملیات، با اسلحهٔ گرم به سربازان شلیکد و از یک خودرو در حال حرکت به سوی ایشان نارنج پرتاب شد. سربازان نیز در مقابل به خودرو مظنون شلیک کردند.»

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان اسرائیلی در این زدوخورد آسیب ندیده اند.

بنا به اظهار وزارت بهداشت فلسطینیان، گلوله «شانهٔ چپ او وارد شده، از قلب رد شده و در ریه چپ او نشسته است.»

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت از گزارش مرگ عوده مطلع است، اما اظهار نظری دیگری در این خصوص نکرد.

عوده، پس از مرگ، به سردخانه منتقل شد و آنجا در پرچم های جهاد اسلامی و حماس پیچیده شد. مراسمی که معمولا برای اعضای سازمان ها انجام می شود.

سربازان و نیروی پلیس اسرائیل تقریبا هر شب برای دستگیری افرادی که اکثرا جوان و نوجوان، و مظنون به عضویت در گروه های تروریستی، و یا متهم به جرائم کوچکتر مانند پرتاب سنگ به اتوموبیل های گذری در کرانه باختری، و یا شرکت در تظاهرات خشونت آمیز علیه نیروهای امنیت اند، وارد روستاها و شهرهای فلسطینی می شوند.

آئرون باکسر من در تهیه این گزارش سهیم بوده است

اطلاعات بیشتر در مورد