فعالیت تازه ایران در رآکتور آب سنگین، فشار بر اروپا برای فروش نفت
جستجو

فعالیت تازه ایران در رآکتور آب سنگین، فشار بر اروپا برای فروش نفت

مقام ارشد انرژی اتمی ایران گفت این کشور فعالیتهای تازه را روز دوشنبه در رآکتور آب سنگین آغاز کرده است. این حرکت به منظور افزایش فشار به اروپا تنظیم شده تا راهی مؤثر برای دور زدن تحریمهایی که مانع فروش نفت تهران در خارج از کشور میشود، بیابد.

تصویر: نمای بیرونی تاسیسات آب سنگین اراک، اراک، ایران، ۳۶۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران، ۲۷ اکتبر ۲۰۰۴. (AP Photo)
تصویر: نمای بیرونی تاسیسات آب سنگین اراک، اراک، ایران، ۳۶۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران، ۲۷ اکتبر ۲۰۰۴. (AP Photo)

فعالیت مدار انتقال حرارت ثانویه، نقض قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ نیست، اما گامی نزدیکتر به تولید مواد رده تسلیحاتی است.

تهران، ایران – رئیس آژانس هسته ای ایران گفت این کشور فعالیتهای تازه را روز دوشنبه در رآکتور آب سنگین آغاز کرده است. این حرکت به منظور افزایش فشار به اروپا تنظیم شده تا راهی مؤثر برای دور زدن تحریمهایی که مانع فروش نفت تهران در خارج از کشور میشود، بیابد.

فعالت کردن مدار انتقال حرارت ثانویه، ناقض قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ با قدرتهای جهان نیست. اما برنامه تهران را گامی به سطوح ردهٔ تسلیحاتی نزدیکتر میکند.

علی اکبر صالحی در تلویزیون ملی توضیح داد که مدار ثانویه حرارت را به سیستم سردکننده رآکتور انتقال میدهد.

وی گفت کل سامانه رآکتور در ۲۰۲۱ آنلاین خواهد شد.

آب سنگین، به سرد شدن رآکتورها کمک کرده و به عنوان فرآورده‌‌ٔ جانبی، پلوتونیوم تولید میکند که بطور بالقوه ممکن است در تسلیحات هسته ای بکار رود. ایران تاکید دارد که برنامه هسته ای آن برای مقاصد صلح آمیز است.

بریتانیا هم-اکنون در بازتنظیم رآکتور اراک و محدودیت مقدارتولید پلوتونیوم کمک میکند. لندن، جای خالی ایالات متحده که سال گذشته بطور یکجانبه از قرارداد هسته ای خارج شد را پر کرده است.

تهران نقض محدودیتهای قرارداد هسته ای را به منظور فشار بر قدرتهای جهانی بتدریج افزایش داده تا امتیازات بیشتری بعنوان جایگزین خروج ایالات متحده از قرارداد بگیرد. تحریمهای اقتصادی آمریکا، تاثیری خردکننده بر اقتصاد ایران داشته اند.

روز یکشنبه، دریابان علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد که «اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، کشور وی گامی دیگر در کاهش تعهدات خود به قرارداد برمیدارد».

آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیدبان اتمی سازمان ملل، ماه گذشته گفت ایران با انباشت مقدار بیشتر از حد مجاز آب سنگین، یک محدودیت دیگر قرارداد هسته ای را نقض کرده است.

همچنین در ماه نوامبر، واشنگتن معافیت بر تحریمهایی که به روسیه و دیگر کشورهای اروپایی اجازه همکاریهای هسته ای غیرنظامی با ایران میدهد، بخصوص بخش مربوط به بازتنظیم رآکتور اراک و تاسیسات غنی سازی اورانیوم فردو و ادامه کار در این تاسیسات میدهد را تمدید کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله