اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۵

جستجو

فروش تسلیحات اسرائیل که در دههٔ گذشته دوبرابر شده است، در ۲۰۲۲ به ۱۲.۵ بیلیون دلار رسید و رکورد تازه زد

تصویر: در عکسی که ۹ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شد، موشک ضد-تانک اسپایک حین پرتاب دیده می-شود.
(Rafael Advanced Systems)
تصویر: در عکسی که ۹ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شد، موشک ضد-تانک اسپایک حین پرتاب دیده می-شود. (Rafael Advanced Systems)

مقامات وزارت دفاع سیر صعودی تقاضا برای تسلیحات ساخت اسرائیل را در جنگ روسیه با اوکراین، و افزایش تمایل متحدان عرب می-یابند؛ صدور پهباد حدود یک چهارم صادرات را تشکیل می-دهد.

طبق ارقامی که وزارت دفاع روز چهارشنبه منتشر کرد، فروش سالانهٔ تسلیحات اسرائيل در ۲۰۲۲، برای دومین سال پیاپی، به سطح بیسابقه-ای رسید و در مقایسه با یک دههٔ پیش، شمار صادرات دوبرابر شد.

«دایرهٔ همکاریهای دفاعی بین المللی» وزارت دفاع ، معروف به SIBAT، گفت سال گذشته صادرات دفاعی به ۱۲.۵ بیلیون دلار رسید، که از ۱۱.۴ بیلیون دلار در ۲۰۲۱، که رکورد قبلی بود، بالا زده است. در فاصلهٔ سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ این رقم مابین ۵.۶ بیلیون و ۷.۵ بیلیون دلار در نوسان بود.

مقامات رسمی علت افزایش شدید تقاضا برای تسلیحات ساخت اسرائيل را با ارجاع به اشغال اوکراین توسط روسیه، به «تغییرات ژئواستراتژیک» در اروپا منتسب می-کنند. مقامات همچنین گفتند در کشورهای عرب که اخیرا روابط خود با اسرائيل را عادی-سازی کرده-اند نیز سطح تقاضا برای تسلیحات اسرائیلی چشمگیر است.

یائیر کولاس، رئیس SIBAT، در سخنانی که وزارتخانه منتشر کرد، گفته است «صادرات دفاعی اسرائيل با افزایش خارق-العادهٔ ۶۵٪ در بازهٔ زمانی پنج-ساله، برای دومین بار متوالی رکورد شکست.

کولاس گفت «تقاضا برای راهکارهای دفاعی اسرائیل در سال گذشته افزایش یافته، و نمود آن در افزایش شدید توافقات میان وزارتهای دفاعی آشکار می-شود.»

ناحیهٔ آسیا اقیانویسه بزرگترین خریدار کالاهای دفاعی اسرائيل بود و ۳۰٪ کل صادارت را خرید، و پس از اروپا است که ۲۹٪ خریداری کرده است.

تصویر: این نمودار را وزارت دفاع اسرائيل در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ منتشر کرد و صادرات تسلیحاتی اسرائیل در سالهای اخیر را نشان می-دهد. (Defense Ministry)

امارات متحد عربی، بحرین، و مراکش که در سال ۲۰۲۰ تحت توافقهای معروف به پیمانهای ابراهیمی با اسرائیل روابط عادی برقرار کردند، ۲۴٪ فروش تسلیحات اسرائیل در ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دادند، که در مقایسه با ۲۰۲۱ این رقم ۷٪ افزایش داشته است.

آمریکای شمالی ۱۱٪ ، و آفریقا و آمریکای لاتین هر یک ۳٪ فروش را به خود اختصاص دادند.

کولاس گفت «با نگاهی به آینده، می-توان گفت تغییرات ژئواستراتژیک در اروپا و آسیا، به اضافهٔ پیمانهای ابراهیمی، تقاضای بازار برای سامانه-های آخرین مدل اسرائیل را بالا برده است.


تصویر: در نموداری که وزارت دفاع اسرائیل در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ منتشر کرد، مقدار صادرات دفاعی اسرائیل به مناطق گوناگون در سالهای اخیر مشاهده می-شود. (Defense Ministry)


هوانوردهای بدون سرنشین (UAVs) و پهبادها، با ۲۵٪ فروش، بخش اعظم صادرات را تشکیل می-دهد، و در مقایسه با ۲۰۲۱ افزایش ۹٪ داشته، و در پی آن به ترتیب، موشک، راکت، و سامانه-های دفاعی است که ۱۹٪ از صادرات را تشکیل می-دهد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-arms-sales-doubled-in-a-decade-hit-new-record-of-12-5-billion-in-2022/

اطلاعات بیشتر در مورد